Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2014


Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się po raz pierwszy na podstawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Wskazana ustawa w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia wyborcze. Zastąpiła dwa, obowiązujące dotychczas akty prawne, mianowicie: ustawę z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) oraz ustawę z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1191 z późn. zm.).

 

Gminna Komisja Wyborcza w Pakosławicach informuje pełnomocników komitetów wyborczych, że losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw … zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku  odbędzie się w dniu 21 października 2014 roku o godz. 16:00 w sali Nr 2 Urzędu Gminy Pakosławice.

                                                                           Przewodnicząca GKW
                                                                                Teresa Jędrasiak

 

Termin wyborów

Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się w niedzielę 16 listopada. Termin wyborów definiuje ustawa  jako ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Premier ogłosił wybory w drodze rozporządzenia.

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf (748,58KB)

Wraz z dniem wydania rozporządzenia o wyborach rozpoczęła się oficjalna kampania wyborcza.

PDFUchwała GKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Pakosławice w dniu 30 listopada 2014 roku.pdf (336,80KB)

Wyniki wyborów

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf (1,39MB) 

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów....pdf (764,33KB)

PDFWyniki wyborów II tura.pdf (163,09KB)

http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/160708

DOCINFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY.doc (30,00KB)

DOCINFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NA RADNYCH.doc (94,00KB)

Przydatne informacje i dokumenty

 

PDFObwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady.pdf (105,82KB)

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy.pdf (245,73KB) 

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pakosławice.pdf (256,67KB) 

PDFUchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,05MB) 

 

DOCXDOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW.docx (14,67KB) 

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA.pdf (158,52KB) 

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST.pdf (157,82KB) 

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD POWIATÓW.pdf (109,30KB) 

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW.pdf (159,21KB) 

 

DOCXDyżury Gminnej Komisji Wyborczej.docx (11,49KB)

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów samorządowych.

 

PDFObwieszczenie - informacja o numerach, granicach obwodów oraz siedzibach OKW.pdf (580,54KB) 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf (213,49KB)

PDFInformacja o okręgach wyborczych.pdf (439,47KB)

PDFZarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Pakosławice na umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów....pdf (469,72KB)

 

PDFInfo. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborczów.pdf (366,41KB) 

DOCKWW Zał. 1.doc (92,00KB)

DOCKWW Zał.2.doc (87,50KB)

DOCKWW Zał.3.doc (38,50KB)

DOCKWW Zał.4.doc (112,50KB)

DOCKWW Zał.5.doc (97,50KB)

DOCKWW Zał.6.doc (36,00KB)

DOCKWW Zał.7.doc (37,50KB)

DOCKWW Zał.8.doc (41,50KB)

 

PDFInfo o twrzeniu komitetu wyb. stowarzyszeń lub organizacji.pdf (318,68KB)

DOCKWO Zał.1.doc (97,50KB)

DOCKWO Zał.2.doc (36,00KB)

DOCKWO Zał.3.doc (38,00KB)

DOCKWO Zał.4.doc (89,00KB)

 

PDFKandydaci rada gminy lub miasta.pdf (147,89KB)

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.1.doc (69,50KB)

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.2.doc (43,00KB)

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.3.doc (56,00KB)

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.4.doc (43,50KB)

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.5.doc (25,50KB)

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.6.doc (42,50KB)

 

PDFKandydaci rada powiatu.pdf (145,98KB)

DOCRada powiatu Zał.1.doc (247,50KB)

DOCRada powiatu Zał.2.doc (46,00KB)

DOCRada powiatu Zał.3.doc (55,50KB)

DOCRada powiatu Zał.4.doc (43,50KB)

DOCRada powiatu Zał.5.doc (25,50KB)

 

PDFInfo. o złaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta.pdf (138,37KB)

DOCWójt Zał.1.doc (70,50KB)

DOCWójt Zał.2.doc (55,50KB)

DOCWójt Zał.3.doc (43,50KB)

DOCWójt Zał.4.doc (25,50KB)

 

PDFKandydaci do sejmików województw.pdf (145,33KB)

DOCSejmik Zał.1.doc (342,00KB)

DOCSejmik Zał.2.doc (46,50KB)

DOCSejmik Zał.3.doc (56,50KB)

DOCSejmik Zał.4.doc (43,50KB)

DOCSejmik Zał.5.doc (29,50KB)

 

PDFUchwała PKW dot. zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych.pdf (128,14KB)

PDFZał. 1 zgłoszenie kandydata.pdf (177,96KB)

PDFZał.2 zgłoszenie kandydata.pdf (182,64KB)

 

PDFRozporządzenie MF z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.pdf (46,85KB)

PDFWyjaśnienia PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące finansowania kampanii wyborczej.pdf (298,74KB)

PDFWyjaśnienia PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie strony internetowej komitetu wyborczego oraz zamieszczanego na niej rejestru wpłat.pdf (1,37MB)

PDFRozporządzenie MF z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat.pdf (36,76KB)

PDFRozporządzenie MF z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego.pdf (230,01KB)

 

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Opolu

DOCKomunika KW w Opolu II - zgłaszanie kandydatów do TKW.doc (31,00KB)

DOCKomunikat KW w Opolu II - zawiadomienia o utworzeniu KW.doc (27,00KB)

DOCXKomunikat KW w Opolu II - zawiadomienia; liczba mieszkańców po gminach.docx (20,50KB)