Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy - 2013 rok

Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2013 roku:

PDFUchwała nr XXVI/209/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie określania zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym.pdf (340,59KB)

PDFUchwała nr XXVI/210/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.pdf (3,28MB)

PDFUchwała nr XXVI/211/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice.pdf (3,12MB)

PDFUchwała nr XXVI/212/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf (271,42KB)

PDFUchwała nr XXVI/213/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (238,02KB)

PDFUchwała nr XXVI/214/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice.pdf (1,20MB)

PDFUchwała nr XXVI/215/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (601,42KB)

PDFUchwała nr XXVI/216/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych....pdf (1,35MB)

PDFUchwała nr XXVI/217/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Lepsza edukacja dla lepszego jutra".pdf (180,91KB)

PDFUchwała nr XXVII/218/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/52/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie przejęcia do zadań własnych prowadzenia szkół podstawowych.pdf (252,04KB)

PDFUchwała nr XXVII/219/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013.pdf (1,13MB)

PDFUchwała nr XXVII/220/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pakosławice.pdf (1,10MB)

PDFUchwała nr XXVII/221/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia zprzystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pakosławice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf (730,48KB)

PDFUchwała nr XXVII/222/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosławice.pdf (218,99KB)

PDFUchwała nr XXVII/223/13 z dnia 28 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (298,28KB)

PDFUchwała nr XXVII/224/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania idpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.pdf (278,48KB)

PDFUchwała nr XXVII/225/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (183,71KB)

PDFUchwała nr XXVII/226/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,23MB)

PDFUchwała nr XXVII/227/13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf (3,20MB)

PDFUchwała nr XXVIII/228/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych w obrębie Rzymiany oznaczonych działką nr 172/1 i działką nr 173.pdf (214,82KB)

PDFUchwała nr XXVIII/229/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 r. dla Gminy Pakosławice.pdf (9,18MB)

PDFUchwała nr XXVIII/230/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,46MB)

PDFUchwała nr XXVIII/231/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf (1,06MB)

PDFUchwała nr XXVIII/232/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (386,06KB)

PDFUchwała nr XXIX/237/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (294,71KB)

PDFUchwała nr XXIX/238/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach.pdf (1,71MB)

PDFUchwała z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,31MB)

PDFUchwała nr XXX/240/13 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych.pdf (5,59MB)

PDFUchwała nr XXX/241/13 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych.pdf (11,53MB)

PDFUchwała nr XXX/242/13 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 23 w obrębie Reńska Wieś.pdf (171,72KB)

PDFUchwała nr XXX/243/13 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 402/2 w obrębie Pakosławice.pdf (169,90KB)

PDFUchwała nr XXX/244/13 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni".pdf (262,35KB)

PDFUchwała nr XXX/245/13 z dnia 12 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni gminy Pakosławice.pdf (482,70KB)

PDFUchwała nr XXX/246/13 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,58MB)

PDFUchwała nr XXX/247/13 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf (6,26MB)

PDFUchwała nr XXX/248/13 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Pakosławice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.pdf (297,50KB)

PDFUchwała nr XXXI/249/13 z dnia 30 pazdziernika 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Jana i Bożeny Skakuj na Wójta Gminy Pakosławice - skarga z dnia 01.07.2013 r..pdf (2,16MB)

PDFUchwała nr XXXI/250/13 z dnia 30 pazdziernika 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki 367/1 w obrębie Nowaki.pdf (197,29KB)

PDFUchwała nr XXXI/251/13 z dnia 30 pazdziernika 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XVII/103/08 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 czerwca 2008 r..pdf (299,98KB)

PDFUchwała nr XXXI/252/13 z dnia 30 pazdziernika 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,46MB)

PDFUchwała nr XXXI/253/13 z dnia 30 pazdziernika 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf (4,70MB)

PDFUchwała nr XXXI/254/13 z dnia 30 pażdziernika 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (406,45KB)

PDFUchwała nr XXXI/255/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.pdf (1,95MB)

PDFUchwała nr XXXI/256/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym.pdf (293,65KB)

PDFUchwała nr XXXII/257/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,23KB)

PDFUchwała nr XXXII/258/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (175,56KB)

PDFUchwała nr XXXII/259/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (179,48KB)

PDFUchwała nr XXXII/260/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,64KB)

PDFUchwała nr XXXII/261/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,12KB)

PDFUchwała nr XXXII/262/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,24KB)

PDFUchwała nr XXXII/263/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,40KB)

PDFUchwała nr XXXII/264/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,29KB)

PDFUchwała nr XXXII/265/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,83KB)

PDFUchwała nr XXXII/266/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,43KB)

PDFUchwała nr XXXII/267/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,75KB)

PDFUchwała nr XXXII/268/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,75KB)

PDFUchwała nr XXXII/269/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,72KB)

PDFUchwała nr XXXII/270/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,93KB)

PDFUchwała nr XXXII/271/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (180,72KB)

PDFUchwała nr XXXII/272/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,63KB)

PDFUchwała nr XXXII/273/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,22KB)

PDFUchwała nr XXXII/274/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,58KB)

PDFUchwała nr XXXII/275/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,61KB)

PDFUchwała nr XXXII/276/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (354,59KB)

PDFUchwała nr XXXII/277/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,92KB)

PDFUchwała nr XXXII/278/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,55KB)

PDFUchwała nr XXXII/279/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,52KB)

PDFUchwała nr XXXII/280/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,65KB)

PDFUchwała nr XXXII/281/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,50KB)

PDFUchwała nr XXXII/282/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,30KB)

PDFUchwała nr XXXII/283/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (176,93KB)

PDFUchwała nr XXXII/284/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (176,80KB)

PDFUchwała nr XXXII/285/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,52KB)

PDFUchwała nr XXXII/286/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,25KB)

PDFUchwała nr XXXII/287/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (176,64KB)

PDFUchwała nr XXXII/288/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (176,37KB)

PDFUchwała nr XXXII/289/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (176,23KB)

PDFUchwała nr XXXII/290/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (176,58KB)

PDFUchwała nr XXXII/291/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (176,16KB)

PDFUchwała nr XXXII/292/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (177,77KB)

PDFUchwała nr XXXII/293/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (176,85KB)

PDFUchwała nr XXXII/294/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (174,82KB)

PDFUchwała nr XXXII/295/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (176,41KB)

PDFUchwała nr XXXII/296/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (175,85KB)

PDFUchwała nr XXXII/297/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,98KB)

PDFUchwała nr XXXII/298/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,17KB)

PDFUchwała nr XXXII/299/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,36KB)

PDFUchwała nr XXXII/300/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (178,75KB)

PDFUchwała nr XXXII/301/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (187,61KB)

PDFUchwała nr XXXII/302/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (185,98KB)

PDFUchwała nr XXXII/303/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (181,16KB)

PDFUchwała nr XXXII/304/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (193,53KB)

PDFUchwała nr XXXII/305/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zawierania kolejnych umów.pdf (187,18KB)

PDFUchwała nr XXXII/306/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,37MB)

PDFUchwała nr XXXII/307/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf (2,96MB)

PDFUchwała nr XXXIII/308/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice.pdf (384,33KB)

PDFUchwała nr XXXIII/309/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej w obrębie Goszowice oznaczonej działką ne 343/287.pdf (189,81KB)

PDFUchwała nr XXXIII/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,69MB)

PDFUchwała nr XXXIII/311/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf (3,96MB)