Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2024

Zarządzenie nr 534/24
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 12.02.2024 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2024.

 
Na podstawie § 10 i 11 uchwały nr XIV/74/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem  Nr 533/24 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 12 lutego 2024 roku dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2024. Konkurs wygrała oferta złożona przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pakosławicach.


§ 2

1. Na realizację zadania została przyznana dotacja w wysokości 54.000,00 zł.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                         /-/ Adam Raczyński