Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Pakosławice

Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice,

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 – tekst jednolity) powiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Pakosławice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Pakosławice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Pakosławice.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. w następujących formach:

  1. zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą: poczty elektronicznej ug@pakoslawice.pl
  1. zbieranie uwag w postaci papierowej.  Uwagi w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Pakosławice, 48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 1
  2. zbieranie uwag ustnych w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Pakosławice.

Materiały informacyjne, tj.:

  • Projekt uchwały Rady Gminy Pakosławice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem;

         PDFUchwała XLII.....23 2023-04-28 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.pdf (295,79KB)

        DOCXDiagnoza-pakoslawice.docx (1,11MB)

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pakoslawice.pl;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosławice www.pakoslawice.pl;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 1;

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 27 kwietnia 2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Pakosławice.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 – tekst jednolity) oraz zamieszczona na stronie www.bip.pakoslawice.pl  i www.pakoslawice.pl.

 

DOCXFormularz konsultacyjny.DOCX (21,31KB)

 

PDFPROTOKÓŁ z konsultacji.pdf (117,44KB)