Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Pakosławice


Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
W celu złożenia wniosku  konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).

Wniosek powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub od 9 czerwca 2011 roku, osoba może uwierzytelnić swoje konto i przesyłać wnioski z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej informacji na temat profilu zaufanego znajduje się na stronie www.epuap.gov.pl

Wewnętrzny numer elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Pakosławice (w ramach platformy ePUAP):

/p6a61y0chd/skrytka

Dokumenty elektroniczne można też dostarczyć na elektronicznym nośniku danych do sekretariatu Urzędu Gminy Pakosławice, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu.
 
Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych:

  1. Dokumenty zapisane na nośniku muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450);
  2. Dopuszczalnymi nośnikami danych są: dyskietka 2,5'' -1,44MB, pamięć masowa z interfejsem USB, płyta CD-RW/DVD-RW;
  3. Nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru;
  4. Dopuszczalne są następujące formaty  załączników:
  • dokumenty tekstowe: .txt lub .rtf;
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne: .pdf, .doc, .odt;
  • dokumenty graficzne: .jpg, .gif, .bmp, .tif;
  • plików skompresowanych: .zip, .rar;
  • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB;
  • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.