Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/267/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIII/267/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.pdf (253,36KB)

DOCX44E6EB92-4082-4489-91BC-7B2A59A0C5B4 XXXIII/267/22.docx (5,60KB)

DOCXUzasadnienie XXXIII/267/22.docx (5,61KB)