Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/269/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 i 231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakosławice na lata 2022-2032. 2. Zmian, o których mowa w ust.1 dokonuje się zgodnie z założeniami przyjętymi w objaśnieniach stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/269/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,64MB)

PDFZalacznik1 XXXIII/269/22.pdf (351,32KB)

PDFZalacznik2 XXXIII/269/22.pdf (2,79MB)

PDFZalacznik3 XXXIII/269/22.pdf (344,18KB)