Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/271/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 zmieniająca uchwałę nr XXX/235/22 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie poparcia inicjatywy Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy poprzez przekazanie pojazdu pożarniczego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r.poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach Pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490), Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pakosławice Nr XXX/235/22 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie poparcia inicjatywy Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy poprzez przekazanie pojazdu pożarniczego paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Poprzeć inicjatywę Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy poprzez nieodpłatne przekazanie używanego pojazdu pożarniczego marki STEYR 590, będącego własnością Gminy Pakosławice, w formie darowizny Zarządowi Głównemu Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. ”;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIII/271/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 zmieniająca uchwałę nr XXX/235/22 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie poparcia inicjatywy Wójta Gminy Pakosławice udzielenia pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy poprzez przekazanie pojazd.pdf (265,46KB)

DOCXUzasadnienie XXXIII/271/22.docx (6,06KB)