Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2022 rok.pdf (771,80KB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2023 rok.pdf (686,76KB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2023 rok.pdf (499,34KB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Pakosławice na 2023 rok.pdf (524,93KB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf (566,02KB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice.pdf (1,56MB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r.pdf (673,65KB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 rok.pdf (928,79KB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Pakosławice na 2021 rok.pdf (2,43MB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2021 rok.pdf (2,61MB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.pdf (1,02MB)

PDFOpinia o możliwości spłaty pożczki przez Gminę Pakosławice do wysokości 484.900 zł.pdf (874,80KB)

PDFOpinia o możliwośći spłaty kredytu przez Gminę Pakosławice do wysokości 715.100 zł.pdf (724,44KB)

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2016 r.pdf (930,54KB)

PDFOpinia o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.pdf (524,19KB)

PDFOpinia o możliwośći sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Pakosławice na 2017 r..pdf (456,29KB)

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf (444,59KB)

PDFOpinia w sprawie opinii o możliwości i sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2017 r..pdf (791,58KB)

PDFOpinia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2017-2026.pdf (805,87KB)

PDFOpinia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2017 r..pdf (790,15KB)

PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.pdf (950,89KB)

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf (603,49KB)

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf (459,48KB)

PDFOpinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.pdf (976,61KB)

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf (662,77KB)

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2016 r..pdf (743,18KB)

PDFOpinia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2016-2025.pdf (798,20KB)

PDFOpinia o sprawozdaniu Wójta Gminy Pakosławice z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.pdf (977,26KB)

PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (678,09KB) 

PDFOpinia RIO o projekcie uchwały WPF 2015 do 2024.pdf (793,58KB)

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf (434,48KB)

PDFOpinia o możliwości spłaty kredytu i pożyczki przez Gminę Pakosławice.pdf (867,91KB)

PDFOpinia o informacji Wójta Gminy Pakosławice o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014.pdf (933,78KB)

PDFOpinia o wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok.pdf (623,77KB)

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok Gminy Pakosławice.pdf (889,79KB)

PDFOpinia z dnia 3 marca 2014 r. o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Pakosławice na 2014 r..pdf (619,99KB)

PDFOpinia z dnia 3 marca 2014 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf (442,61KB)

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2014 rok.pdf (731,90KB)

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2014 rok.pdf (684,20KB)

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice.pdf (720,92KB)

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 40.000 złotych.pdf (840,25KB)

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 127.410 złotych.pdf (921,63KB)

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. Gminy Pakosławice.pdf (944,37KB)

PDFOpinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice z wykonania budżetu za 2012 rok.pdf (669,53KB)

PDFOpinia o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2013-2023.pdf (793,73KB)

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf (586,53KB)

PDFOpinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf (771,10KB)

PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakosławice za I półrocze 2012 r..pdf (125,18KB)

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 80.000 złotych.pdf (118,63KB)

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 409.000 złotych.pdf (140,58KB)

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Pakosławice.pdf (51,34KB)

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2017 Gminy Pakosławice.pdf (91,58KB)

PDFOpinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakosławice na lata 2012 - 2017.pdf (90,21KB)

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (79,60KB)

PDFOpinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (132,91KB)

PDFOpinia o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2011 rok.pdf (138,97KB)

PDFOpinia o sprawozdaniu Wójta Gminy Pakosławice z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.pdf (146,06KB)