Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty obowiązujące w 2023 roku:

Wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie:

-  podatku od nieruchomości (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1104),

- podatku rolnego (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019 r., poz. 1105),

- podatku leśnego (Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17.06.2019 r. poz. 1126).

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są TUTAJ

Podatek rolny:

 • Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 185,125 zł.
 • Podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 370,25 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- cena skupu żyta .pdf (162,22KB)

 •     Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 185,125 zł.
 •     Podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 370,25 zł.

Podatek leśny - stawka podatku - 71,0996 

 tj. 323,18 zł *0,220 m3 drewna = 71,0996 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego-średnia cena drewna.pdf (186,95KB)

 

Podatek od środków transportowych:

Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

 

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2023.pdf (2,06MB)

Uchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Poniżej do pobrania deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

 • w kasie urzędu Gminy Pakosławice
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pakosławice
  • nr rachunku bankowego Urząd Gminy Pakosławice 65 8872 0003 0022 8286 2000 0170

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
 • adres nieruchomości,
 • miesiąc i rok którego dotyczy opłata.

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2022 roku:

Wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie:

-  podatku od nieruchomości (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1104),

- podatku rolnego (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019 r., poz. 1105),

- podatku leśnego (Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17.06.2019 r. poz. 1126).

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są TUTAJ

Podatek rolny:

 • Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 153,70 zł.
 • Podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 307,40 zł.

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego -cena skupu żyta.pdf (185,73KB)

Podatek leśny - stawka podatku - 46,6972

 tj. 212,26 zł *0,220 m3 drewna = 46,6972 zł

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego-cena sprzedaży drewna.pdf (188,41KB)

Podatek od środków transportowych:

Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

Stawki podatku od nieruchomości

PDFpodatek od nieruchomości 2022.pdf (2,06MB)

Uchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Poniżej do pobrania deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

 • w kasie urzędu Gminy Pakosławice
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pakosławice
  • nr rachunku bankowego Urząd Gminy Pakosławice 65 8872 0003 0022 8286 2000 0170

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
 • adres nieruchomości,
 • miesiąc i rok którego dotyczy opłata.

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 roku:

Wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie:

-  podatku od nieruchomości (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1104),

- podatku rolnego (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019 r., poz. 1105),

- podatku leśnego (Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17.06.2019 r. poz. 1126).

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są TUTAJ

 

Podatek rolny:

 • Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 146,38 zł.
 • Podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 292,75 zł.

PDFpodatek rolny.pdf (163,50KB)

 

Podatek leśny - stawka podatku - 43,3048

 tj. 196,84 zł *0,220 m3 drewna = 43,3048 zł

PDFpodatek leśny.pdf (163,57KB)

 

Podatek od środków transportowych:

Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

 

Stawki podatku od nieruchomości

PDFstawki podatku od nieruchomości 2021.pdf (205,05KB)

Uchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf

 

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Poniżej do pobrania deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

 • w kasie urzędu Gminy Pakosławice
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pakosławice
  • nr rachunku bankowego Urząd Gminy Pakosławice 65 8872 0003 0022 8286 2000 0170

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
 • adres nieruchomości,
 • miesiąc i rok którego dotyczy opłata.

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 roku:

Wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie:

-  podatku od nieruchomości (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1104),

- podatku rolnego (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019 r., poz. 1105),

- podatku leśnego (Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17.06.2019 r. poz. 1126).

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są TUTAJ

Podatek rolny:

 • Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 146,15 zł.
 • Podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 292,30 zł.

PDFpodatek rolny.pdf (262,46KB)

Podatek leśny - stawka podatku - 42,7328 zł.

 tj. 194,24 zł *0,220 m3 drewna = 42,7328

PDFpodatek leśny.pdf (245,55KB)

Podatek od środków transportowych:

PDFUchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (251,52KB)

Stawki podatku od nieruchomości

PDFpodatek od nieruchomości.pdf (215,07KB)

PDFUchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf (393,93KB)

Wzory deklaracji :

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc (112,00KB)

DOCdane_o_gruntach_budynkach_i_budowlach.doc (110,50KB)

DOCdane_o_zwolnieniach_podatkowych.doc (185,50KB)

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc (79,00KB)

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc (148,50KB)

DOCInformacja w sprawie podatku.doc (165,00KB)
 

 

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku:

Wójt Gminy Pakosławice  informuje, że od 1 lipca obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie:

-  podatku od nieruchomości (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1104),

- podatku rolnego (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019 r., poz. 1105),

- podatku leśnego (Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17.06.2019 r. poz. 1126).

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są TUTAJ

W przypadkach w których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze dotychczasowe wynikające z uchwały Rady Gminy Pakosławice.

Podatek rolny:

 • Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 135,90 zł.
 • Podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 271,80 zł.

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2019.pdf (183,84KB)

Podatek leśny - stawka podatku - 42,2356 zł.

 tj. 191,98 zł *0,220 m3 drewna = 42,2356

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2018-roku.pdf (195,48KB)

Podatek od środków transportowych:

PDFUchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (251,52KB)

Stawki podatku od nieruchomości

PDFstawki podatku od nieruchomości.pdf.pdf (574,18KB)

PDFUchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf (393,93KB)

Wzory deklaracji :

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc (112,00KB)

DOCdane_o_gruntach_budynkach_i_budowlach.doc (110,50KB)

DOCdane_o_zwolnieniach_podatkowych.doc (185,50KB)

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc (79,00KB)

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc (148,50KB)

DOCInformacja w sprawie podatku.doc (165,00KB)
 

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Poniżej do pobrania deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DOCdeklaracja.doc (64,50KB)

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

 • w kasie urzędu Gminy Pakosławice
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pakosławice
  • nr rachunku bankowego Urząd Gminy Pakosławice 65 8872 0003 0022 8286 2000 0170

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
 • adres nieruchomości,
 • miesiąc i rok którego dotyczy opłata.

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku:

Podatek rolny:

 • Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 131,23 zł.
 • Podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 262,45 zł.

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2018.pdf (33,75KB)

Podatek leśny - stawka podatku - 43,3532 zł.

 tj. 197,06 zł *0,220 m3 drewna = 43,3532

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2017-roku.pdf (33,63KB)

Podatek od środków transportowych:

PDFUchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (251,52KB)

Stawki podatku od nieruchomości

PDFstawki podatku od nieruchomości.pdf (272,90KB)

PDFUchwała nr XXI/182/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.pdf (393,93KB)

Wzory deklaracji :

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc (112,00KB)

DOCdane_o_gruntach_budynkach_i_budowlach.doc (110,50KB)

DOCdane_o_zwolnieniach_podatkowych.doc (185,50KB)

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc (79,00KB)

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc (148,50KB)

DOCInformacja w sprawie podatku.doc (165,00KB)
 

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Poniżej do pobrania deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DOCdeklaracja.doc (64,50KB)

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

 • w kasie urzędu Gminy Pakosławice
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pakosławice
  • nr rachunku bankowego Urząd Gminy Pakosławice 65 8872 0003 0022 8286 2000 0170

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

 • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
 • adres nieruchomości,
 • miesiąc i rok którego dotyczy opłata.

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku:

Podatek rolny:

 • Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 131,10 zł.
 • Podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 262,20 zł.

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2017.pdf (31,97KB)

Podatek leśny - stawka podatku - 42,0222 zł.

 tj. 191,01 zł *0,220 m3 drewna = 42,0222

PDFkomunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2016-r-.pdf (32,54KB)

Podatek od środków transportowych:

PDFUchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (251,52KB)

Stawki podatku od nieruchomości

PDFUchwała nr XXI/181/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (604,63KB)

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku.

Podatek rolny:

 • Podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) - 134,38 zł.
 • Podatek dla gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) - 268,75 zł.

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.pdf (31,74KB)

 

Podatek leśny - stawka podatku - 42,19 zł.

 tj. 191,77 zł *0,220 m3 drewna = 42,1894

PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r..pdf (31,84KB)

 

Stawki podatku od nieruchomości

PDFUchwała nr XII/117/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (568,04KB)

 

Wzory deklaracji :

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.doc (112,50KB)

DOCZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZN-1: Dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu.doc (111,00KB)

DOCZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZN-2: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc (186,00KB)

DOCDeklaracja na podatek leśny DL- 1.doc (79,50KB)

DOCDeklaracja na podatek rolny DR-1.doc (152,00KB)

DOCInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego IN-1.doc (166,50KB)

 

Od początku roku w zakresie podatku rolnego zmianie ulegają przeliczniki dla niektórych gruntów.

W przypadku gdy łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. Jeśli przekracza w/w kwotę, to płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku.

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf (42,19KB)

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (55,02KB)

PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf (54,32KB)

PDFKomunikat z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.pdf (168,70KB) 

PDFKomunikat z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.pdf (174,15KB)

PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego.pdf (62,01KB)

PDFUchwała nr XXXI/254/13 z dnia 30 pażdziernika 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (406,45KB)

PDFUchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (497,13KB)

PDFUchwała w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.pdf (95,24KB)

PDFUchwała w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.pdf (488,95KB)

PDFZwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf (95,73KB)

PDFUchwała nr XXV/204/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty targowej.pdf (591,12KB)

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku.

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf (42,19KB)

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (55,02KB)

PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf (54,32KB)

PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego.pdf (62,01KB)

PDFOpłata adiacencka.pdf (90,42KB)

PDFKomunikat z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014.pdf (191,70KB)

PDFKomunikat z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r..pdf (175,50KB)

PDFUchwała nr XXXI/254/13 z dnia 30 pażdziernika 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (406,45KB)

PDFUchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (497,13KB)

PDFUchwała w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.pdf (95,24KB)

PDFUchwała w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.pdf (488,95KB)

PDFZwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf (95,73KB)

PDFUchwała nr XXV/204/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty targowej.pdf (591,12KB)

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku.

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf (42,19KB)

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (55,02KB)

PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf (54,32KB)

PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego.pdf (62,01KB)

PDFOpłata adiacencka.pdf (90,42KB)

PDFUchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego -2013.pdf (231,81KB)

PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -2013.pdf (496,05KB)

PDFUchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (497,13KB)

PDFUchwała w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.pdf (95,24KB)

PDFUchwała w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.pdf (488,95KB)

PDFZwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf (95,73KB)

 

Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku.

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf (42,19KB)

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (55,02KB)

PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf (54,32KB)

PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego.pdf (62,01KB)

PDFOpłata adiacencka.pdf (90,42KB)

PDFOpłata targowa.pdf (111,50KB)

PDFUchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego -2012.pdf (487,52KB)

PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -2012.pdf (74,43KB)

PDFUchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (497,13KB)

PDFUchwała w sprawie wzorów formularza deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.pdf (95,24KB)

PDFUchwała w sprawie wzoru formularza w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym dla osób fizycznych.pdf (488,95KB)

PDFZwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf (95,73KB)