Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.09.2019 r.

Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 30 września 2019 r.:

PDFUchwała nr VII/71/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (518,75KB)

PDFUchwała nr VII/72/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli....pdf (816,58KB)

PDFUchwała nr VII/73/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/125/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez.pdf (345,69KB)

PDFUchwała nr VII/74/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiążkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6-le.pdf (363,59KB)

PDFUchwała nr VII/75/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf (470,63KB)

PDFUchwała nr VII/76/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/7 w obrębie Prusinowice.pdf (176,34KB)

PDFUchwała nr VII/77/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/10 w obrębie Prusinowice.pdf (175,41KB)

PDFUchwała nr VII/78/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/11 w obrębie Prusinowice.pdf (176,37KB)

PDFUchwała nr VII/79/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 572/2 w obrębie Prusinowice.pdf (176,85KB)

PDFUchwała nr VII/80/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Reńska Wieś na lata 2019-2029.pdf (5,23MB)

PDFUchwała nr VII/81/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (240,94KB)

PDFUchwała nr VII/82/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,39MB)

PDFUchwała nr VII/83/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok.pdf (9,30MB)

PDFUchwała nr VII/84/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (203,94KB)