Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.06.2019 r.

Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 14 czerwca 2019 r.:

PDFUchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.pdf (147,14KB)

PDFUchwała nr VI/61/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżętu Gminy Pakosławice za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2018 ro.pdf (286,21KB)

PDFUchwała nr VI/62/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 131 w obrębie Rzymiany.pdf (174,20KB)

PDFUchwała nr VI/63/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 70 w obrębie Biechów.pdf (174,98KB)

PDFUchwała nr VI/64/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Pakosławice prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Pakosławice.pdf (240,16KB)

PDFUchwała nr VI/65/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Na dobry początek - dobra edukacjia przedszkolna.pdf (230,42KB)

PDFUchwała nr VI/66/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Polsko-Czeska Akademia Gotowania.pdf (170,37KB)

PDFUchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,78MB)

PDFUchwała nr VI/68/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok.pdf (5,87MB)

PDFUchwała nr VI/69/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.pdf (211,29KB)

PDFUchwała nr VI/70/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie okreśłenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf (745,78KB)