Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V Sesja Rady Gminy Pakosławice - 15.04.2019 r.

Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 15 kwietnia 2019 r.:

PDFUchwała nr V/35/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/104/15 Rady Gminy Pakosławice w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.pdf (322,73KB)

PDFUchwała nr V/36/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Biechów.pdf (196,55KB)

PDFUchwała nr V/37/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice.pdf (195,11KB)

PDFUchwała nr V/38/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszowice.pdf (196,41KB)

PDFUchwała nr V/39/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Korzękwice.pdf (196,46KB)

PDFUchwała nr V/40/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowaki.pdf (195,16KB)

PDFUchwała nr V/41/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Pakosławice.pdf (198,35KB)

PDFUchwała nr V/42/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Prusinowice.pdf (196,04KB)

PDFUchwała nr V/43/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Reńska Wieś.pdf (196,03KB)

PDFUchwała nr V/44/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rzymiany.pdf (196,99KB)

PDFUchwała nr V/45/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Słupice.pdf (198,00KB)

PDFUchwała nr V/46/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Smolice.pdf (196,19KB)

PDFUchwała nr V/47/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strobice.pdf (196,56KB)

PDFUchwała nr V/48/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 107 w obrębie Strobice.pdf (170,68KB)

PDFUchwała nr V/49/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 47 w obrębie Strobice.pdf (169,96KB)

PDFUchwała nr V/50/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 518/3 w obrębie Pakosławice.pdf (175,63KB)

PDFUchwała nr V/51/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 257 w obrębie Reńska Wieś.pdf (175,46KB)

PDFUchwała nr V/52/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Pakosławice.pdf (210,87KB)
      PDFZałącznik do Uchwały nr V/52/19 Rady Gminy Pakosławice - Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Pakosławice.pdf (1,50MB)

PDFUchwała nr V/53/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.pdf (1,64MB)

PDFUchwała nr V/54/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego do WSA w Opolu.pdf (1,82MB)

PDFUchwała nr V/55/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrytacyjnego i postęowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych....pdf (2,45MB)

PDFUchwała nr V/56/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf (271,27KB)

PDFUchwała nr V/57/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,49MB)

PDFUchwała nr V/58/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok.pdf (5,76MB)

PDFUchwała nr V/59/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu.pdf (538,57KB)