Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 16.10.2018 r.

PDFUchwała nr XXXIX/372/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Pakosławice.pdf (1,44MB)

PDFUchwała nr XXXIX/373/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomośći gruntowej niezabudowanej w obrębie Reńska Wieś.pdf (205,80KB)

PDFUchwała nr XXXIX/374/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomośći gruntowej niezabudowanej w obrębie Reńska Wieś.pdf (206,72KB)

PDFUchwała nr XXXIX/375/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 256/1 w obrębie Pakosławice.pdf (185,31KB)

PDFUchwała nr XXXIX/376/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/3 w obrębie Nowaki.pdf (178,11KB)

PDFUchwała nr XXXIX/377/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/4 w obrębie Nowaki.pdf (177,88KB)

PDFUchwała nr XXXIX/378/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 323/5 w obrębie Nowaki.pdf (178,52KB)

PDFUchwała nr XXXIX/379/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie okreśłenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2019-2023.pdf (4,34MB)

PDFUchwała nr XXXIX/380/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice".pdf (243,52KB)

PDFUchwała nr XXXIX/381/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęćia Rocznego programu współracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadząćymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf (3,39MB)

PDFUchwała nr XXXIX/382/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,14MB)

PDFUchwała nr XXXIX/383/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok.pdf (7,02MB)

PDFUchwała nr XXXIX/384/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie okreśłenia przystanków komunikacyjnych oraz warunkó i zasad korzystania z przystanków, któych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakosławice.pdf (1,17MB)