Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.05.2018 r.

PDFUchwała nr XXXV/318/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2017.pdf (291,80KB)

PDFUchwała nr XXXV/319/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (216,00KB)

PDFUchwała nr XXXV/320/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (218,66KB)

PDFUchwała nr XXXV/321/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,17KB)

PDFUchwała nr XXXV/322/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (216,51KB)

PDFUchwała nr XXXV/323/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (216,02KB)

PDFUchwała nr XXXV/324/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (215,63KB)

PDFUchwała nr XXXV/325/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (216,90KB)

PDFUchwała nr XXXV/326/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,85KB)

PDFUchwała nr XXXV/327/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,90KB)

PDFUchwała nr XXXV/328/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (216,21KB)

PDFUchwała nr XXXV/329/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (218,54KB)

PDFUchwała nr XXXV/330/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,76KB)

PDFUchwała nr XXXV/331/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,96KB)

PDFUchwała nr XXXV/332/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,54KB)

PDFUchwała nr XXXV/333/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (218,21KB)

PDFUchwała nr XXXV/334/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (218,81KB)

PDFUchwała nr XXXV/335/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (218,50KB)

PDFUchwała nr XXXV/336/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,45KB)

PDFUchwała nr XXXV/337/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (216,05KB)

PDFUchwała nr XXXV/338/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (218,57KB)

PDFUchwała nr XXXV/339/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (219,69KB)

PDFUchwała nr XXXV/340/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (218,14KB)

PDFUchwała nr XXXV/341/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (215,65KB)

PDFUchwała nr XXXV/342/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (218,03KB)

PDFUchwała nr XXXV/343/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,98KB)

PDFUchwała nr XXXV/344/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,99KB)

PDFUchwała nr XXXV/345/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (219,04KB)

PDFUchwała nr XXXV/346/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (216,20KB)

PDFUchwała nr XXXV/347/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (216,83KB)

PDFUchwała nr XXXV/348/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (217,23KB)

PDFUchwała nr XXXV/349/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.pdf (215,57KB)

PDFUchwała nr XXXV/350/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pakosławice.pdf (274,37KB)

PDFUchwała nr XXXV/351/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,88MB)

PDFUchwała nr XXXV/352/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2018 rok.pdf (4,33MB)

PDFUchwała nr XXXV/353/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.pdf (395,42KB)

PDFUchwała nr XXXV/354/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 roku.pdf (366,29KB)