Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 27.09.2017 r.

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 27 września 2017 r.:

PDF  Uchwała nr XXVIII/256/17 z dnia 27 września 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr VIII/74/15 z dnia 2015 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (243,91KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/257/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice.pdf (3,29MB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/258/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (709,07KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/259/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (349,48KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/260/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf (263,89KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/261/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu...pdf (362,86KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/262/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf (173,52KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/263/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf (175,58KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/264/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf (175,96KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/265/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf (174,95KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/266/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf (172,33KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/267/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf (175,19KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/268/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.pdf (180,31KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/269/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 168/2 w obrębie Pakosławice.pdf (174,62KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/270/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości.pdf (209,52KB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/271/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,60MB)

PDF  Uchwała nr XXVIII/272/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok.pdf (2,74MB)