Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 28.12.2016 r.

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 28 grudnia 2016 r.:

PDFUchwała nr XXII/191/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Pakosławice.pdf (187,50KB)

PDFUchwała nr XXII/192/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2017 rok.pdf (447,46KB)

PDFUchwała nr XXII/193/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosławice na 2017 rok.pdf (532,79KB)

PDFUchwała nr XXII/194/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.pdf (3,04MB)

PDFUchwała nr XXII/195/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.Termomodernizacja obiektow użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: w ramach RPO....pdf (653,28KB)

PDFUchwała nr XXII/196/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf (323,68KB)

PDFUchwała nr XXII/197/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,51MB)

PDFUchwała nr XXII/198/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok.pdf (8,88MB)

PDFUchwała nr XXII/199/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf (2,21MB)

PDFUchwała nr XXII/200/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice.pdf (217,31KB)

PDFUchwała nr XXII/201/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pakosławice na lata 2016-2020.pdf (3,83MB)

PDFUchwała nr XXII/202/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczny wiceprzewodniczących Rady Gminy Pakosławice.pdf (148,60KB)

PDFUchwała nr XXII/203/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pakosławice.pdf (483,19KB)

PDFUchwała nr XXII/204/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pakosławice.pdf (189,10KB)

PDFUchwała nr XXII/205/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pakosławice.pdf (479,78KB)

PDFUchwała nr XXII/206/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pakosławice.pdf (480,09KB)