Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.05.2016 r.

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 30 maja 2016 r.:

PDFUchwała nr XVI/152/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2015 rok oraz udziela absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2015 rok.pdf (296,89KB)

PDFUchwała nr XVI/153/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,98MB)

PDFUchwała nr XVI/154/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf (4,90MB)

PDFUchwała nr XVI/155/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 247/8 w obrębie Bykowice.pdf (168,58KB)

PDFUchwała nr XVI/156/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 33/9 w obrębie Prusinowice.pdf (171,89KB)

PDFUchwała nr XVI/157/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.pdf (449,50KB)

PDFUchwała nr XVI/158/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych.pdf (1,43MB)

PDFUchwała nr XVI/159/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie poparcia idei przyłączenia do sieci gazowej obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Pakosławice.pdf (185,18KB)

PDFUchwała nr XVI/160/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozo.pdf (257,49KB)