Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Gminy

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • Przewodniczący Komisji - Przemysław HASIAK
 • Członek Komisji - Adrian Bielica
 • Członek Komisji - Mariusz KUREŃ
 • Członek Komisji - Piotr LICHWA
 • Członek Komisji - Tadeusz TKACZYK

Zadania do realizacji:

 • zadania komisji określa rozdział VI Statutu Gminy Pakosławice

 

Skład Komisji Planowania Budżetu i Finansów:

 • Przewodniczący Komisji - Piotr KSIĄDZYNA
 • Członek Komisji - Patrycja JAROŃ
 • Członek Komisji - Piotr JAREK
 • Członek Komisji - Łukasz DERKACZ
 • Członek Komisji - Witold PODOLUK

Zadania do realizacji:

 • tworzenie krótko i długoterminowych planów rozwojowych,
 • opracowywanie i ocena podstaw założeń budżetowych,
 • monitorowanie i pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
 • analiza proponowanych zmian w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego,
 • inne doraźne zadania zlecone.

 

Skład Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

 • Przewodniczący Komisji - Jerzy TOKARSKI
 • Członek Komisji - Patrycja JAROŃ
 • Członek Komisji - Joanna PAJESTKA
 • Członek Komisji - Szymon STĘŻALSKI
 • Członek Komisji - Piotr JAREK

Zadania do realizacji:

 • tworzenie planów działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej,
 • okresowa analiza i ocena całokształtu działalności placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych,
 • analiza wykorzystywania dotacji przekazywanych stowarzyszeniom,
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie promocji gminy,
 • przygotowanie projektów dotyczących polityki społecznej i zdrowia na terenie gminy,
 • współpraca z Policją,
 • inne doraźne zadania zlecone.

 

Skład Komisji Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 • Przewodniczący Komisji - Piotr LICHWA
 • Członek Komisji - Jerzy TOKARSKI
 • Członek Komisji - Szymon STĘŻALSKI
 • Członek Komisji - Dawid TWARDOWSKI
 • Członek Komisji - Tadeusz TKACZYK

Zadania do realizacji:

 • opiniowanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • opiniowanie zasadności dofinansowywania zadań z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • tworzenie gminnych planów działalności proekologicznej,
 • współdziałanie z odpowiednią merytorycznie komisją powiatową,
 • nadzór nad funkcjonowaniem jednostek OSP, współpraca z Policją,
 • inne doraźne zadania zlecone.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - Witold PODOLUK
 • Z-ca Przew. Komisji - Joanna PAJESTKA
 • Członek Komisji - Dawid TWARDOWSKI
 • Członek Komisji - Łukasz DERKACZ
 • Członek Komisji - Adrian BIELICA

Zadania do realizacji:

 • zadania komisji określa rozdział VI Statutu Gminy Pakosławice