Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424064401763952452845721447306000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438493805737837578883773529810382234389532664487275973442299
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
200512416918947191212124620934199661774719568234192065531947
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
294562366025993274572802220418175441865817199179871658419491
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8774958710502101741194213866125341383916326189962087525896
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
647574606522680471676720721571047418762283758395
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10792511134148442965436508848625613
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000001217
 1. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 100960
 2. Gmina Pakosławice
  Wyświetleń: 60798
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 54113
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 52452
 5. Przetargi ZGKiM
  Wyświetleń: 51334
 6. Zapytania ofertowe ZOSIP
  Wyświetleń: 46505
 7. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 33381
 8. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 28103
 9. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 20021
 10. Przetargi ZOSIP
  Wyświetleń: 20006
 11. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 16044
 12. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11366
 13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 10776
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10606
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 10239
 16. Status prawny Gminy
  Wyświetleń: 9947
 17. Przedmiot działalności i kompetencje gminy
  Wyświetleń: 9662
 18. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 8459
 19. Uchwały Rady Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 8403
 20. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł".
  Wyświetleń: 8325
 21. Organizacja Gminy
  Wyświetleń: 8132
 22. Osoby sprawujące funkcje w organach Gminy
  Wyświetleń: 8052
 23. Oświadczenia majątkowe - 2012
  Wyświetleń: 7778
 24. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 7685
 25. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7628
 26. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7603
 27. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 7578
 28. Przetarg niograniczony - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - aktualizacja 09.09.2014 rok
  Wyświetleń: 7566
 29. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7549
 30. Skład i kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7530
 31. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 7478
 32. Oświadczenia majątkowe -2011
  Wyświetleń: 7288
 33. Strategie rozwoju, analizy, programy i plany
  Wyświetleń: 7135
 34. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 7125
 35. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni”
  Wyświetleń: 7095
 36. Zapytania ofertowe - ZGKiM
  Wyświetleń: 7012
 37. Uchwały Rady Gminy - 2013 rok
  Wyświetleń: 6879
 38. Oświadczenia majątkowe - 2014
  Wyświetleń: 6763
 39. Sprawozdania opisowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 6651
 40. Oświadczenia majątkowe - 2013
  Wyświetleń: 6597
 41. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6575
 42. Sprawozdania budżetowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 6507
 43. Sprawozdania opisowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 6458
 44. Zapytanie ofertowe - Budowa Wiaty Rekreacyjnej w Nowakach na dz. nr 360/9
  Wyświetleń: 6392
 45. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 6310
 46. Sprawozdania budżetowe - 2009 rok
  Wyświetleń: 6253
 47. Wyjaśnienia do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu w wysokości 80000,00 zł, znak RGiR.271.7.2012. - aktualizacja 05.12.2012 r.
  Wyświetleń: 6202
 48. Protokoły z kontroli
  Wyświetleń: 6196
 49. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6120
 50. Uchwały Rady Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 5906
 51. Zapytanie ofertowe - remont cząstkowy dróg gminnych
  Wyświetleń: 5863
 52. Sprawozdania opisowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 5808
 53. Sprawozdania budżetowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 5742
 54. Uchwały Rady Gminy - 2014 rok
  Wyświetleń: 5729
 55. Informacja roczna - 2011
  Wyświetleń: 5710
 56. Sprawozdania budżetowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 5682
 57. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego w 2013 roku
  Wyświetleń: 5654
 58. Budżet Gminy Pakosławice na 2014 rok
  Wyświetleń: 5628
 59. Informacja roczna - 2010
  Wyświetleń: 5609
 60. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5585
 61. Budżet Gminy Pakosławice na 2011 rok
  Wyświetleń: 5542
 62. Uchwały Rady Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 5505
 63. Wybory
  Wyświetleń: 5484
 64. Budżet Gminy Pakosławice na 2009 rok
  Wyświetleń: 5481
 65. Podatki - 2017 rok
  Wyświetleń: 5466
 66. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5427
 67. Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prusinowicach - aktualizacja 25.09.2013 r.
  Wyświetleń: 5413
 68. Budżet Gminy Pakosławice na 2010 rok
  Wyświetleń: 5293
 69. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5287
 70. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów po zajęciach w ramach projektu „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 5192
 71. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice w sezonie zimowym 2012/13
  Wyświetleń: 5133
 72. Budżet Gminy Pakosławice na 2012 rok
  Wyświetleń: 5034
 73. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie
  Wyświetleń: 4758
 74. XXI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4741
 75. II Przetarg nieograniczony - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 4727
 76. Budżet Gminy Pakosławice na 2013 rok
  Wyświetleń: 4705
 77. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4705
 78. Ogłoszenie o sprzedaży złomu
  Wyświetleń: 4629
 79. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STEYR 690
  Wyświetleń: 4601
 80. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 4543
 81. Uchwały Rady Gminy - 2015 rok
  Wyświetleń: 4517
 82. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 4506
 83. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4504
 84. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2013 do 31.12.2013
  Wyświetleń: 4500
 85. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4496
 86. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych
  Wyświetleń: 4482
 87. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH w miejscowości BIECHÓW (dz. 126/2 obręb Biechów) oraz ŚMIŁOWICE (dz. nr 98 obręb Goszowice)”
  Wyświetleń: 4474
 88. Zapytanie ofertowe pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu „Pokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę”
  Wyświetleń: 4463
 89. Sprawozdania budżetowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4430
 90. Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w sołectwach - aktualizacja 18.04.2017 r.
  Wyświetleń: 4428
 91. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu pn. „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 4399
 92. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4373
 93. Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4349
 94. Sprawozdania budżetowe - 2014 rok
  Wyświetleń: 4328
 95. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 4298
 96. Przetarg nieograniczony - Dostawa materiału opałowego - pelletu
  Wyświetleń: 4251
 97. Zapytanie ofertowe na zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 4202
 98. Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 4184
 99. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. wymiaru, księgowości i egzekucji należności z tutułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4167
 100. II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4159
 101. Zapytanie ofertowe ZS.POKL.271.4.2014.MK na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sportowych - w ramach projektu - „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 4135
 102. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych przy Wiacie rekreacyjnej w Nowakach
  Wyświetleń: 4121
 103. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych oraz terapii w ramach projektu „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 4084
 104. Przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni
  Wyświetleń: 4072
 105. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu pn. Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni
  Wyświetleń: 4067
 106. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4064
 107. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 4021
 108. Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3980
 109. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018
  Wyświetleń: 3965
 110. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3958
 111. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - radca prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3931
 112. Konsultacje w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3921
 113. Rokowania w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego STEYR 790
  Wyświetleń: 3903
 114. Budżet gminy Pakosławice na 2015 rok
  Wyświetleń: 3898
 115. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 3787
 116. Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym” - III przetarg
  Wyświetleń: 3782
 117. Przetarg nieograniczony: Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach
  Wyświetleń: 3734
 118. Przetarg nieograniczony na usługę: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 3727
 119. Przetarg nieograniczony - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3720
 120. XIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 3651
 121. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice” - zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 3642
 122. III Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3640
 123. Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice - II przetarg
  Wyświetleń: 3640
 124. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3617
 125. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie - II
  Wyświetleń: 3588
 126. Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice-wersja aktualna
  Wyświetleń: 3546
 127. Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek, plakatów oraz tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3539
 128. Przetarg nieograniczony: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 167.410,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3536
 129. Przetarg na sprzedaż kotła grzewczego
  Wyświetleń: 3498
 130. Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice
  Wyświetleń: 3441
 131. Oświadczenia majątkowe - 2015
  Wyświetleń: 3437
 132. Przetarg niograniczony na wykonanie zadania: "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę"
  Wyświetleń: 3436
 133. Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3421
 134. Sprawozdania opisowe - 2009 rok
  Wyświetleń: 3410
 135. Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3409
 136. Sprawozdania opisowe
  Wyświetleń: 3399
 137. XX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 16.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3375
 138. Wyjaśnienia do SIWZ dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Udzielenie kredytu długoterminoweo do kwoty 409.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 3355
 139. Przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice.
  Wyświetleń: 3335
 140. XIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 12.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3308
 141. Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum im. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 3281
 142. Zapytanie ofertowe - usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
  Wyświetleń: 3280
 143. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3277
 144. Przetarg niograniczony na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę
  Wyświetleń: 3243
 145. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 3227
 146. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU NABORU NA STANOWISKO- RADCA PRAWNY w wymiarze ½ etatu
  Wyświetleń: 3210
 147. Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3197
 148. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH: w miejscowości BIECHÓW i ŚMIŁOWICE"
  Wyświetleń: 3196
 149. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 3167
 150. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów z Gimnazjum w Pakosławicach
  Wyświetleń: 3131
 151. Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw
  Wyświetleń: 3128
 152. XXIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 10.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3124
 153. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezabudowanych wsi Pakosławice.
  Wyświetleń: 3123
 154. Wybory ławników - kadencja 2016-2019
  Wyświetleń: 3123
 155. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice)
  Wyświetleń: 3059
 156. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice - I etap”
  Wyświetleń: 3041
 157. Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 roku
  Wyświetleń: 3040
 158. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Prowadzenie warsztatów i poradnictwa zawodoznawczego
  Wyświetleń: 3030
 159. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa stacji paliw płynnych i gazowych..."
  Wyświetleń: 3009
 160. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2988
 161. Zapytanie ofertowe - dostawa pendrive
  Wyświetleń: 2970
 162. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach - aktualizacja 01.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2949
 163. Budżet gminy Pakosławice na 2016 rok
  Wyświetleń: 2945
 164. II Przetarg nieograniczony: Budowa toalet we Frączkowie
  Wyświetleń: 2923
 165. Przetarg nieograniczony: Budowa toalet we Frączkowie
  Wyświetleń: 2905
 166. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obowiązujące od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2883
 167. Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczy II postępowania na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”. Numer sprawy: ZOSIP 2/PN/2012
  Wyświetleń: 2878
 168. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2841
 169. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań...
  Wyświetleń: 2834
 170. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice - I etap"
  Wyświetleń: 2822
 171. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy sprawy ZOSiP 3/PN/2012 - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum i. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2811
 172. Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice w 2013 roku
  Wyświetleń: 2802
 173. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2796
 174. Zawiadomienie o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice – I etap” znak postępowania RGiR.271.06.2012.ES.
  Wyświetleń: 2786
 175. Zawiadomienie o modyfikacji treści ogłoszenia dotyczy postępowania „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice – I etap” znak postępowania RGiR.271.06.2012.ES.
  Wyświetleń: 2756
 176. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 2753
 177. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 2745
 178. Sołectwa
  Wyświetleń: 2711
 179. Wykaz nieruchomości przenaczonych do dzierżawy na cele rolne oraz do najmu
  Wyświetleń: 2708
 180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia
  Wyświetleń: 2696
 181. Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2668
 182. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa czytników e-booków wraz z e-bookami”
  Wyświetleń: 2647
 183. Konsultacje społeczne projektu uchwały - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2640
 184. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2634
 185. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2613
 186. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 2580
 187. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2565
 188. Ogłoszenie Wójta Gminy Pakosławice o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2552
 189. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2013
  Wyświetleń: 2519
 190. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2519
 191. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 2501
 192. II Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów z Gimnazjum w Pakosławicach
  Wyświetleń: 2485
 193. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2472
 194. Przetarg nieograniczony na usługę: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 2454
 195. XXVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2454
 196. XXVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2404
 197. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2014 do 31.12.2014
  Wyświetleń: 2396
 198. Sprawodzania opisowe - 2015
  Wyświetleń: 2367
 199. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę za okres od 22.05.2018 r. do 21.05.2021 r.
  Wyświetleń: 2362
 200. Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym” - aktualizacja 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2360
 201. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Programu Współpracy Gminy Pakosławice z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r."
  Wyświetleń: 2341
 202. XXIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2325
 203. Zapytanie ofertowe - „Dostawa pendrive oraz dysku zewnętrznego”
  Wyświetleń: 2324
 204. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 258 865,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”
  Wyświetleń: 2318
 205. Ewidencja działalnośći gospodarczej
  Wyświetleń: 2309
 206. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Opiekun w czasie odwozu uczniów z zajęć pozalekcyjnych
  Wyświetleń: 2299
 207. Zapytanie ofertowe - Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie
  Wyświetleń: 2289
 208. Informacja publiczna ZGKiM
  Wyświetleń: 2281
 209. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2271
 210. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 2267
 211. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego
  Wyświetleń: 2267
 212. Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie nadania statutów sołectwom
  Wyświetleń: 2228
 213. Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013r.
  Wyświetleń: 2208
 214. XXII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2208
 215. Sprawozdania opisowe - 2016
  Wyświetleń: 2202
 216. XXX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2190
 217. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2186
 218. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Pakosławice w 2014 roku
  Wyświetleń: 2179
 219. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 2171
 220. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - „Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią w miejscowości Śmiłowice”
  Wyświetleń: 2170
 221. Decyzja o umorzeniu postępowania "Remont zbiornika Nowaki"
  Wyświetleń: 2169
 222. Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2156
 223. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 2152
 224. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 2151
 225. Zapytanie ofertowe - Rozbiórka budynku SUW położonego w Korzękwicach
  Wyświetleń: 2145
 226. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
  Wyświetleń: 2141
 227. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2139
 228. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2015
  Wyświetleń: 2127
 229. Drugie zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa pendrive oraz dysku zewnętrznego”
  Wyświetleń: 2121
 230. Budżet Gminy Pakosławice na 2017 rok
  Wyświetleń: 2100
 231. Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa na potrzeby bieżącej konserwacji dróg stanowiących własność Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2100
 232. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Sekretarz Gminy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2097
 233. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Remont zbiornika Nowaki"
  Wyświetleń: 2097
 234. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 2083
 235. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prusinowicach
  Wyświetleń: 2052
 236. Zapytanie ofertowe - Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2043
 237. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2028
 238. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2024
 239. Zapytanie ofertowe - Sporządzenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 2011
 240. XVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 08.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2006
 241. Drugie zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa czytników e-booków wraz z e-bookami”
  Wyświetleń: 1997
 242. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1995
 243. XXVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1990
 244. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1987
 245. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2015 do 31.12.2015
  Wyświetleń: 1972
 246. Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1969
 247. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1942
 248. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni”
  Wyświetleń: 1938
 249. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1933
 250. Sprawozdania budżetowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 1898
 251. Odpowiedź na pismo z dnia 18.05.2015 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Rzymianach
  Wyświetleń: 1895
 252. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 1888
 253. Sprawozdania opisowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 1878
 254. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1876
 255. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2014
  Wyświetleń: 1844
 256. Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice w 2014 roku
  Wyświetleń: 1834
 257. XVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 11.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1826
 258. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 1818
 259. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1817
 260. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1810
 261. Zapytanie ofertowe - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości do 715100,00 zł
  Wyświetleń: 1802
 262. Sprawozdania budżetowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 1774
 263. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne związane z realizacją w okresie IV.2017 – II.2019, Projektu „Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice”
  Wyświetleń: 1771
 264. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1765
 265. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenów niezabudowanych wsi Pakosławice
  Wyświetleń: 1763
 266. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - VI nabór
  Wyświetleń: 1750
 267. XVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1742
 268. Zapytanie ofertowe - Udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1704
 269. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 1702
 270. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1674
 271. Zapytanie ofertowe - Odtworzenie rowu Młynówka - etap II oraz konserwacja rowu R-H w miejscowości Prusinowice
  Wyświetleń: 1660
 272. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017
  Wyświetleń: 1653
 273. Przetarg nieograniczony - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. ks. Holzmanna w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1653
 274. Pytania i wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1652
 275. XV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 20.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1652
 276. Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2014.
  Wyświetleń: 1621
 277. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 1618
 278. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1614
 279. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie - II
  Wyświetleń: 1602
 280. Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie zmiany statutów sołectw
  Wyświetleń: 1593
 281. Zapytanie ofertowe - zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofinkcyjnych
  Wyświetleń: 1584
 282. II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1577
 283. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 1564
 284. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko -Sekretarz Gminy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1563
 285. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016
  Wyświetleń: 1562
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1559
 287. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2016
  Wyświetleń: 1542
 288. Zawiadmienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1522
 289. XXV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1520
 290. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 1494
 291. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1478
 292. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1464
 293. Oświadczenia majątkowe - 2016
  Wyświetleń: 1463
 294. Ogłoszenie o II przetargu
  Wyświetleń: 1451
 295. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2015 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 1395
 296. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1394
 297. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 1381
 298. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 1369
 299. Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 1363
 300. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goszowicach
  Wyświetleń: 1358
 301. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 1358
 302. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 1346
 303. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1344
 304. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1335
 305. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ”
  Wyświetleń: 1328
 306. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 1323
 307. Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa na potrzeby remontu dróg stanowiących własność Gminy Pakosławice - unieważnione
  Wyświetleń: 1314
 308. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 1307
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1292
 310. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne związane z realizacją w okresie IV.2017 – II.2019, Projektu „Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice” - unieważniony
  Wyświetleń: 1280
 311. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1278
 312. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 1275
 313. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2013 roku.
  Wyświetleń: 1260
 314. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 1203
 315. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu Gminy Pakosławice na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 1198
 316. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1182
 317. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2014 roku
  Wyświetleń: 1168
 318. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1167
 319. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 1150
 320. Zarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1149
 321. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko urzędnicze – ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1142
 322. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1142
 323. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1137
 324. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Bykowicach i Prusinowicach
  Wyświetleń: 1132
 325. Informacja roczna o wykonaniu budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 1112
 326. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1088
 327. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż znaków drogowych
  Wyświetleń: 1055
 328. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1049
 329. Zapytanie ofertowe - usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
  Wyświetleń: 1049
 330. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1046
 331. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 1043
 332. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2018
  Wyświetleń: 1042
 333. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 27.11.2015 rok
  Wyświetleń: 1019
 334. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1015
 335. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 1012
 336. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 1006
 337. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 1003
 338. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1001
 339. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pakosławice na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 997
 340. ZGKiM Pakosławice - I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 987
 341. Zapytanie ofertowe - Modernizacja boiska w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 986
 342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 984
 343. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 977
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 939
 345. Obieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 921
 346. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 907
 347. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 904
 348. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 903
 349. Zapytanie ofertowe - Konserwacja rowu R-C w miejscowości Reńska Wieś oraz konserwacja rowu R-H1 w miejscowości Smolice
  Wyświetleń: 867
 350. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 860
 351. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 855
 352. Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 851
 353. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 851
 354. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 843
 355. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2015 roku
  Wyświetleń: 822
 356. Podatki - 2018 rok
  Wyświetleń: 818
 357. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 27.11.2015 rok
  Wyświetleń: 804
 358. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 801
 359. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - podinspektor ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 799
 360. Zapytanie ofertowe - Sporządzenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 795
 361. Odpowiedź na pismo z dnia 18.05.2015 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Rzymianach
  Wyświetleń: 779
 362. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego gm. Pakosławice dla terenów zabudowanych oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Pakosławice dla terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 771
 363. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 767
 364. Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Prusinowice dotyczące zmiany nazwy ulicy
  Wyświetleń: 766
 365. Pretarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pakosławicach
  Wyświetleń: 759
 366. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 757
 367. Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym” - II przetarg
  Wyświetleń: 756
 368. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Pakosławice dz.nr 304/5, 304/1, 410– I etap
  Wyświetleń: 742
 369. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Frączków dz. nr 345
  Wyświetleń: 715
 370. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 714
 371. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2015 roku
  Wyświetleń: 698
 372. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 694
 373. Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 559
 374. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu
  Wyświetleń: 525
 375. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 506
 376. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2016 roku
  Wyświetleń: 501
 377. Budżet Gminy Pakosławice na 2018 rok
  Wyświetleń: 459
 378. XXIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 17.10.2017 r.
  Wyświetleń: 453
 379. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018
  Wyświetleń: 443
 380. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2018 r.
  Wyświetleń: 440
 381. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o Publicznym zaproszeniu do rokowań na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 439
 382. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 403
 383. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 398
 384. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
  Wyświetleń: 398
 385. Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Korzękwice
  Wyświetleń: 385
 386. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 384
 387. Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 243/20 położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 360
 388. XXXI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 28.12.2017 r.
  Wyświetleń: 347
 389. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 342
 390. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 288
 391. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 286
 392. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 269
 393. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 229
 394. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - 2018 rok
  Wyświetleń: 209
 395. Przetarg niograniczony - Modernizacja boiska w Prusinowicach
  Wyświetleń: 176
 396. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 175
 397. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 153
 398. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 146
 399. XXXIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.03.2018 r.
  Wyświetleń: 122
 400. Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 121
 401. Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 117
 402. Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe...
  Wyświetleń: 108
 403. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 104
 404. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 75
 405. XXXII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 74
 406. Konsultacje projektów uchwał dot, ustalenia dla terenu Gm. Pakosławice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia oraz zasad usytuowania na terenie Gm. Pakosławice, miejsc sprzedaży i podawania napojów alk.
  Wyświetleń: 51
Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2011
  przez: Administrator strony
 • opublikowano:
  25-11-2011 09:55
  przez: Administrator strony
 • podmiot udostępniający:
  Pakosławice Urząd Gminy
  odwiedzin: 7628
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×