Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4240644017639523626700000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438493805737837578883773529810382234389532664487275973442299
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
200512416918947191212124620934199661774719568234192065531947
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
294562366025993274572802220418175441865817199179871658419491
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8774958710502101741194213866125341383916326189962087525896
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
647574606522680471676720721571047418762283758395
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10792511134148442965436508848625613
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000001217
 1. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 93053
 2. Gmina Pakosławice
  Wyświetleń: 57899
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 50869
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 49542
 5. Przetargi ZGKiM
  Wyświetleń: 47538
 6. Zapytania ofertowe ZOSIP
  Wyświetleń: 44241
 7. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 30244
 8. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27624
 9. Przetargi ZOSIP
  Wyświetleń: 18937
 10. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 18813
 11. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 15684
 12. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10858
 13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 10406
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10058
 15. Status prawny Gminy
  Wyświetleń: 9681
 16. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 9668
 17. Przedmiot działalności i kompetencje gminy
  Wyświetleń: 9185
 18. Uchwały Rady Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 8177
 19. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł".
  Wyświetleń: 8101
 20. Organizacja Gminy
  Wyświetleń: 7874
 21. Osoby sprawujące funkcje w organach Gminy
  Wyświetleń: 7752
 22. Oświadczenia majątkowe - 2012
  Wyświetleń: 7550
 23. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7385
 24. Przetarg niograniczony - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - aktualizacja 09.09.2014 rok
  Wyświetleń: 7359
 25. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7333
 26. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7333
 27. Skład i kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7263
 28. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 7150
 29. Oświadczenia majątkowe -2011
  Wyświetleń: 7085
 30. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 6982
 31. Strategie rozwoju, analizy, programy i plany
  Wyświetleń: 6908
 32. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 6905
 33. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 6775
 34. Zapytania ofertowe - ZGKiM
  Wyświetleń: 6634
 35. Uchwały Rady Gminy - 2013 rok
  Wyświetleń: 6599
 36. Oświadczenia majątkowe - 2014
  Wyświetleń: 6498
 37. Sprawozdania opisowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 6472
 38. Oświadczenia majątkowe - 2013
  Wyświetleń: 6352
 39. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6349
 40. Sprawozdania budżetowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 6318
 41. Sprawozdania opisowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 6280
 42. Zapytanie ofertowe - Budowa Wiaty Rekreacyjnej w Nowakach na dz. nr 360/9
  Wyświetleń: 6228
 43. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 6153
 44. Wyjaśnienia do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu w wysokości 80000,00 zł, znak RGiR.271.7.2012. - aktualizacja 05.12.2012 r.
  Wyświetleń: 6090
 45. Sprawozdania budżetowe - 2009 rok
  Wyświetleń: 6085
 46. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5928
 47. Uchwały Rady Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 5720
 48. Sprawozdania opisowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 5621
 49. Sprawozdania budżetowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 5581
 50. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego w 2013 roku
  Wyświetleń: 5540
 51. Informacja roczna - 2011
  Wyświetleń: 5524
 52. Sprawozdania budżetowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 5517
 53. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 5490
 54. Budżet Gminy Pakosławice na 2014 rok
  Wyświetleń: 5434
 55. Informacja roczna - 2010
  Wyświetleń: 5428
 56. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5394
 57. Budżet Gminy Pakosławice na 2011 rok
  Wyświetleń: 5366
 58. Uchwały Rady Gminy - 2014 rok
  Wyświetleń: 5361
 59. Budżet Gminy Pakosławice na 2009 rok
  Wyświetleń: 5317
 60. Uchwały Rady Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 5310
 61. Podatki - 2017 rok
  Wyświetleń: 5252
 62. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5240
 63. Budżet Gminy Pakosławice na 2010 rok
  Wyświetleń: 5155
 64. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów po zajęciach w ramach projektu „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 5083
 65. Budżet Gminy Pakosławice na 2012 rok
  Wyświetleń: 4892
 66. Wybory
  Wyświetleń: 4797
 67. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4768
 68. Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prusinowicach - aktualizacja 25.09.2013 r.
  Wyświetleń: 4708
 69. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie
  Wyświetleń: 4615
 70. XXI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4611
 71. Budżet Gminy Pakosławice na 2013 rok
  Wyświetleń: 4532
 72. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni”
  Wyświetleń: 4515
 73. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4508
 74. Ogłoszenie o sprzedaży złomu
  Wyświetleń: 4483
 75. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STEYR 690
  Wyświetleń: 4462
 76. II Przetarg nieograniczony - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 4450
 77. Protokoły z kontroli
  Wyświetleń: 4411
 78. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 4382
 79. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych
  Wyświetleń: 4370
 80. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2013 do 31.12.2013
  Wyświetleń: 4368
 81. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4362
 82. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 4314
 83. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH w miejscowości BIECHÓW (dz. 126/2 obręb Biechów) oraz ŚMIŁOWICE (dz. nr 98 obręb Goszowice)”
  Wyświetleń: 4310
 84. Uchwały Rady Gminy - 2015 rok
  Wyświetleń: 4268
 85. Sprawozdania budżetowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4261
 86. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4243
 87. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4200
 88. Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w sołectwach - aktualizacja 18.04.2017 r.
  Wyświetleń: 4195
 89. Zapytanie ofertowe na zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 4110
 90. Przetarg nieograniczony - Dostawa materiału opałowego - pelletu
  Wyświetleń: 4101
 91. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 4072
 92. Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 4065
 93. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. wymiaru, księgowości i egzekucji należności z tutułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4049
 94. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu pn. „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 4038
 95. II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4015
 96. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice w sezonie zimowym 2012/13
  Wyświetleń: 4014
 97. Sprawozdania budżetowe - 2014 rok
  Wyświetleń: 4002
 98. Zapytanie ofertowe ZS.POKL.271.4.2014.MK na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sportowych - w ramach projektu - „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 4000
 99. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych przy Wiacie rekreacyjnej w Nowakach
  Wyświetleń: 3974
 100. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3966
 101. Przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni
  Wyświetleń: 3951
 102. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych oraz terapii w ramach projektu „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 3933
 103. Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3884
 104. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - radca prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3817
 105. Konsultacje w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3786
 106. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3737
 107. Budżet gminy Pakosławice na 2015 rok
  Wyświetleń: 3688
 108. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu pn. Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni
  Wyświetleń: 3645
 109. Przetarg nieograniczony: Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach
  Wyświetleń: 3631
 110. Przetarg nieograniczony na usługę: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 3601
 111. Przetarg nieograniczony - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3590
 112. III Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3572
 113. Rokowania w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego STEYR 790
  Wyświetleń: 3551
 114. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3547
 115. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 3526
 116. XIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 3512
 117. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice” - zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 3495
 118. Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice - II przetarg
  Wyświetleń: 3477
 119. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018
  Wyświetleń: 3459
 120. Przetarg nieograniczony: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 167.410,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3434
 121. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3433
 122. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie - II
  Wyświetleń: 3429
 123. Zapytanie ofertowe pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu „Pokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę”
  Wyświetleń: 3413
 124. Przetarg na sprzedaż kotła grzewczego
  Wyświetleń: 3369
 125. Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek, plakatów oraz tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3359
 126. Zapytanie ofertowe - remont cząstkowy dróg gminnych
  Wyświetleń: 3343
 127. Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice-wersja aktualna
  Wyświetleń: 3336
 128. Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3283
 129. Przetarg niograniczony na wykonanie zadania: "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę"
  Wyświetleń: 3270
 130. XX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 16.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3245
 131. Sprawozdania opisowe - 2009 rok
  Wyświetleń: 3233
 132. Przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice.
  Wyświetleń: 3211
 133. Wyjaśnienia do SIWZ dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Udzielenie kredytu długoterminoweo do kwoty 409.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 3208
 134. Zapytanie ofertowe - usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
  Wyświetleń: 3205
 135. Sprawozdania opisowe
  Wyświetleń: 3179
 136. XIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 12.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3177
 137. Oświadczenia majątkowe - 2015
  Wyświetleń: 3163
 138. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3159
 139. Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum im. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 3140
 140. Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3116
 141. Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3107
 142. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 3099
 143. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU NABORU NA STANOWISKO- RADCA PRAWNY w wymiarze ½ etatu
  Wyświetleń: 3095
 144. Przetarg niograniczony na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę
  Wyświetleń: 3091
 145. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH: w miejscowości BIECHÓW i ŚMIŁOWICE"
  Wyświetleń: 3050
 146. XXIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 10.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3012
 147. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 2999
 148. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice - I etap”
  Wyświetleń: 2926
 149. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezabudowanych wsi Pakosławice.
  Wyświetleń: 2915
 150. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Prowadzenie warsztatów i poradnictwa zawodoznawczego
  Wyświetleń: 2908
 151. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów z Gimnazjum w Pakosławicach
  Wyświetleń: 2901
 152. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa stacji paliw płynnych i gazowych..."
  Wyświetleń: 2896
 153. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice)
  Wyświetleń: 2886
 154. Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice
  Wyświetleń: 2867
 155. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2861
 156. Zapytanie ofertowe - dostawa pendrive
  Wyświetleń: 2838
 157. Wybory ławników - kadencja 2016-2019
  Wyświetleń: 2832
 158. II Przetarg nieograniczony: Budowa toalet we Frączkowie
  Wyświetleń: 2821
 159. Przetarg nieograniczony: Budowa toalet we Frączkowie
  Wyświetleń: 2808
 160. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obowiązujące od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2776
 161. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań...
  Wyświetleń: 2765
 162. Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczy II postępowania na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”. Numer sprawy: ZOSIP 2/PN/2012
  Wyświetleń: 2755
 163. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2732
 164. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach - aktualizacja 01.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2730
 165. Budżet gminy Pakosławice na 2016 rok
  Wyświetleń: 2726
 166. Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 roku
  Wyświetleń: 2721
 167. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice - I etap"
  Wyświetleń: 2702
 168. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy sprawy ZOSiP 3/PN/2012 - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum i. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2697
 169. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2685
 170. Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice w 2013 roku
  Wyświetleń: 2675
 171. Zawiadomienie o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice – I etap” znak postępowania RGiR.271.06.2012.ES.
  Wyświetleń: 2667
 172. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 2661
 173. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 2634
 174. Zawiadomienie o modyfikacji treści ogłoszenia dotyczy postępowania „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice – I etap” znak postępowania RGiR.271.06.2012.ES.
  Wyświetleń: 2632
 175. Wykaz nieruchomości przenaczonych do dzierżawy na cele rolne oraz do najmu
  Wyświetleń: 2627
 176. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia
  Wyświetleń: 2598
 177. Konsultacje społeczne projektu uchwały - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2563
 178. Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2531
 179. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2496
 180. Sołectwa
  Wyświetleń: 2478
 181. Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2474
 182. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa czytników e-booków wraz z e-bookami”
  Wyświetleń: 2464
 183. Ogłoszenie Wójta Gminy Pakosławice o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2429
 184. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2421
 185. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2420
 186. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2013
  Wyświetleń: 2417
 187. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 2412
 188. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2388
 189. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 2370
 190. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2366
 191. Przetarg nieograniczony na usługę: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 2353
 192. XXVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2351
 193. II Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów z Gimnazjum w Pakosławicach
  Wyświetleń: 2322
 194. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2014 do 31.12.2014
  Wyświetleń: 2316
 195. XXVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2303
 196. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Programu Współpracy Gminy Pakosławice z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r."
  Wyświetleń: 2263
 197. Ewidencja działalnośći gospodarczej
  Wyświetleń: 2251
 198. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 258 865,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”
  Wyświetleń: 2236
 199. Informacja publiczna ZGKiM
  Wyświetleń: 2220
 200. XXIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2217
 201. Sprawodzania opisowe - 2015
  Wyświetleń: 2181
 202. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego
  Wyświetleń: 2176
 203. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2136
 204. Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie nadania statutów sołectwom
  Wyświetleń: 2133
 205. Zapytanie ofertowe - Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie
  Wyświetleń: 2125
 206. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Pakosławice w 2014 roku
  Wyświetleń: 2109
 207. Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013r.
  Wyświetleń: 2108
 208. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2106
 209. Decyzja o umorzeniu postępowania "Remont zbiornika Nowaki"
  Wyświetleń: 2094
 210. XXX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2081
 211. XXII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2055
 212. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
  Wyświetleń: 2046
 213. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2015
  Wyświetleń: 2045
 214. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 2029
 215. Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2028
 216. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - „Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią w miejscowości Śmiłowice”
  Wyświetleń: 2026
 217. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2024
 218. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 2023
 219. Zapytanie ofertowe - Rozbiórka budynku SUW położonego w Korzękwicach
  Wyświetleń: 2023
 220. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Remont zbiornika Nowaki"
  Wyświetleń: 2008
 221. Sprawozdania opisowe - 2016
  Wyświetleń: 2000
 222. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Sekretarz Gminy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1994
 223. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 1993
 224. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 1992
 225. Zapytanie ofertowe - Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1949
 226. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Opiekun w czasie odwozu uczniów z zajęć pozalekcyjnych
  Wyświetleń: 1936
 227. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prusinowicach
  Wyświetleń: 1932
 228. Budżet Gminy Pakosławice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1918
 229. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1918
 230. Zapytanie ofertowe - „Dostawa pendrive oraz dysku zewnętrznego”
  Wyświetleń: 1917
 231. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1898
 232. Zapytanie ofertowe - Sporządzenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 1891
 233. XVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 08.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1882
 234. Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1872
 235. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2015 do 31.12.2015
  Wyświetleń: 1871
 236. XXVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1870
 237. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1859
 238. Drugie zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa pendrive oraz dysku zewnętrznego”
  Wyświetleń: 1857
 239. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 1852
 240. Drugie zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa czytników e-booków wraz z e-bookami”
  Wyświetleń: 1828
 241. Sprawozdania opisowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 1826
 242. Sprawozdania budżetowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 1814
 243. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1813
 244. Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw
  Wyświetleń: 1784
 245. Odpowiedź na pismo z dnia 18.05.2015 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Rzymianach
  Wyświetleń: 1783
 246. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2014
  Wyświetleń: 1774
 247. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni”
  Wyświetleń: 1766
 248. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 1761
 249. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1759
 250. Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice w 2014 roku
  Wyświetleń: 1751
 251. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1747
 252. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1745
 253. XVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 11.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1739
 254. Sprawozdania budżetowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 1728
 255. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 1725
 256. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1720
 257. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1692
 258. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1692
 259. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - VI nabór
  Wyświetleń: 1674
 260. Zapytanie ofertowe - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości do 715100,00 zł
  Wyświetleń: 1652
 261. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenów niezabudowanych wsi Pakosławice
  Wyświetleń: 1641
 262. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne związane z realizacją w okresie IV.2017 – II.2019, Projektu „Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice”
  Wyświetleń: 1636
 263. XVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1621
 264. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 1574
 265. Pytania i wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1560
 266. Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2014.
  Wyświetleń: 1559
 267. Przetarg nieograniczony - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. ks. Holzmanna w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1556
 268. Zapytanie ofertowe - Udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1541
 269. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1539
 270. Zapytanie ofertowe - zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofinkcyjnych
  Wyświetleń: 1533
 271. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie - II
  Wyświetleń: 1526
 272. XV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 20.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1522
 273. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017
  Wyświetleń: 1521
 274. II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1518
 275. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1518
 276. Zapytanie ofertowe - Odtworzenie rowu Młynówka - etap II oraz konserwacja rowu R-H w miejscowości Prusinowice
  Wyświetleń: 1515
 277. Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie zmiany statutów sołectw
  Wyświetleń: 1508
 278. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko -Sekretarz Gminy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1475
 279. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 1467
 280. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016
  Wyświetleń: 1464
 281. Zawiadmienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1450
 282. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2016
  Wyświetleń: 1442
 283. XXV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1421
 284. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1417
 285. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1384
 286. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1368
 287. Ogłoszenie o II przetargu
  Wyświetleń: 1361
 288. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 1352
 289. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 1340
 290. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2015 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 1337
 291. Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 1305
 292. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 1301
 293. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 1295
 294. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 1282
 295. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ”
  Wyświetleń: 1269
 296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1268
 297. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 1255
 298. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1253
 299. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 1245
 300. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1227
 301. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1226
 302. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goszowicach
  Wyświetleń: 1224
 303. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1215
 304. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 1201
 305. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2013 roku.
  Wyświetleń: 1193
 306. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1191
 307. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 1186
 308. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 1127
 309. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne związane z realizacją w okresie IV.2017 – II.2019, Projektu „Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice” - unieważniony
  Wyświetleń: 1122
 310. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2014 roku
  Wyświetleń: 1121
 311. Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa na potrzeby remontu dróg stanowiących własność Gminy Pakosławice - unieważnione
  Wyświetleń: 1109
 312. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1098
 313. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1095
 314. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1081
 315. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu Gminy Pakosławice na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 1069
 316. Informacja roczna o wykonaniu budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 1060
 317. Zarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1052
 318. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Bykowicach i Prusinowicach
  Wyświetleń: 1045
 319. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko urzędnicze – ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1040
 320. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1029
 321. Zapytanie ofertowe - usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
  Wyświetleń: 997
 322. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 986
 323. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 982
 324. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 966
 325. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 27.11.2015 rok
  Wyświetleń: 958
 326. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 954
 327. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 949
 328. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2018
  Wyświetleń: 943
 329. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 938
 330. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 936
 331. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 932
 332. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 922
 333. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 920
 334. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 918
 335. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż znaków drogowych
  Wyświetleń: 915
 336. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pakosławice na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 895
 337. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 894
 338. ZGKiM Pakosławice - I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 894
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 875
 340. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 851
 341. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 844
 342. Zapytanie ofertowe - Modernizacja boiska w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 843
 343. Obieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 838
 344. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 805
 345. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 802
 346. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 794
 347. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 787
 348. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 769
 349. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 27.11.2015 rok
  Wyświetleń: 761
 350. Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa na potrzeby bieżącej konserwacji dróg stanowiących własność Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 759
 351. Zapytanie ofertowe - Sporządzenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 745
 352. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2015 roku
  Wyświetleń: 742
 353. Zapytanie ofertowe - Konserwacja rowu R-C w miejscowości Reńska Wieś oraz konserwacja rowu R-H1 w miejscowości Smolice
  Wyświetleń: 738
 354. Odpowiedź na pismo z dnia 18.05.2015 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Rzymianach
  Wyświetleń: 736
 355. Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 712
 356. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 689
 357. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego gm. Pakosławice dla terenów zabudowanych oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Pakosławice dla terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 677
 358. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - podinspektor ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 675
 359. Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Prusinowice dotyczące zmiany nazwy ulicy
  Wyświetleń: 660
 360. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 657
 361. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 641
 362. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2015 roku
  Wyświetleń: 635
 363. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 633
 364. Podatki - 2018 rok
  Wyświetleń: 623
 365. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 610
 366. Pretarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pakosławicach
  Wyświetleń: 607
 367. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Pakosławice dz.nr 304/5, 304/1, 410– I etap
  Wyświetleń: 599
 368. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Frączków dz. nr 345
  Wyświetleń: 580
 369. Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 472
 370. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 417
 371. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2016 roku
  Wyświetleń: 415
 372. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu
  Wyświetleń: 392
 373. XXIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 17.10.2017 r.
  Wyświetleń: 346
 374. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018
  Wyświetleń: 337
 375. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2018 r.
  Wyświetleń: 336
 376. Budżet Gminy Pakosławice na 2018 rok
  Wyświetleń: 317
 377. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
  Wyświetleń: 314
 378. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o Publicznym zaproszeniu do rokowań na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 312
 379. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 306
 380. Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Korzękwice
  Wyświetleń: 300
 381. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 286
 382. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 253
 383. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 247
 384. Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 243/20 położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 242
 385. XXXI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 28.12.2017 r.
  Wyświetleń: 238
 386. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 208
 387. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 139
 388. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 124
 389. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 118
 390. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 46
 391. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 17
Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2011
  przez: Administrator strony
 • opublikowano:
  25-11-2011 09:55
  przez: Administrator strony
 • podmiot udostępniający:
  Pakosławice Urząd Gminy
  odwiedzin: 7385
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×