Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
42406440176395245284572146029945281277920000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438493805737837578883773529810382234389532664487275973442299
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
200512416918947191212124620934199661774719568234192065531947
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
294562366025993274572802220418175441865817199179871658419491
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8774958710502101741194213866125341383916326189962087525896
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
647574606522680471676720721571047418762283758395
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10792511134148442965436508848625613
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000001217
 1. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 104678
 2. Gmina Pakosławice
  Wyświetleń: 62698
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 58598
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 56657
 5. Przetargi ZGKiM
  Wyświetleń: 53171
 6. Zapytania ofertowe ZOSIP
  Wyświetleń: 48351
 7. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 35209
 8. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 28191
 9. Przetargi ZOSIP
  Wyświetleń: 20808
 10. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 20680
 11. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 16236
 12. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12069
 13. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11788
 14. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 10969
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 10420
 16. Status prawny Gminy
  Wyświetleń: 10109
 17. Przetarg nieograniczony - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - aktualizacja 09.09.2014 rok
  Wyświetleń: 9875
 18. Przedmiot działalności i kompetencje gminy
  Wyświetleń: 9870
 19. Wybory samorządowe
  Wyświetleń: 8586
 20. Uchwały Rady Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 8524
 21. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł".
  Wyświetleń: 8484
 22. Organizacja Gminy
  Wyświetleń: 8277
 23. Osoby sprawujące funkcje w organach Gminy
  Wyświetleń: 8194
 24. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 7978
 25. Oświadczenia majątkowe - 2012
  Wyświetleń: 7890
 26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym: Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 7766
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7762
 28. Skład i kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7708
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7692
 30. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 7657
 31. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7656
 32. Oświadczenia majątkowe -2011
  Wyświetleń: 7394
 33. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 7292
 34. Strategie rozwoju, analizy, programy i plany
  Wyświetleń: 7289
 35. Zapytania ofertowe - ZGKiM
  Wyświetleń: 7193
 36. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni”
  Wyświetleń: 7170
 37. Uchwały Rady Gminy - 2013 rok
  Wyświetleń: 7011
 38. Oświadczenia majątkowe - 2014
  Wyświetleń: 6956
 39. Sprawozdania opisowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 6759
 40. Oświadczenia majątkowe - 2013
  Wyświetleń: 6735
 41. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6677
 42. Sprawozdania budżetowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 6610
 43. Sprawozdania opisowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 6594
 44. Zapytanie ofertowe - Budowa Wiaty Rekreacyjnej w Nowakach na dz. nr 360/9
  Wyświetleń: 6484
 45. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 6385
 46. Sprawozdania budżetowe - 2009 rok
  Wyświetleń: 6366
 47. Protokoły z kontroli
  Wyświetleń: 6353
 48. Wyjaśnienia do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu w wysokości 80000,00 zł, znak RGiR.271.7.2012. - aktualizacja 05.12.2012 r.
  Wyświetleń: 6285
 49. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6235
 50. Sprawozdania opisowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 6063
 51. Uchwały Rady Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 6008
 52. Zapytanie ofertowe - remont cząstkowy dróg gminnych
  Wyświetleń: 5914
 53. Uchwały Rady Gminy - 2014 rok
  Wyświetleń: 5872
 54. Sprawozdania budżetowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 5857
 55. Informacja roczna - 2011
  Wyświetleń: 5830
 56. Sprawozdania budżetowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 5795
 57. Budżet Gminy Pakosławice na 2014 rok
  Wyświetleń: 5743
 58. Informacja roczna - 2010
  Wyświetleń: 5727
 59. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego w 2013 roku
  Wyświetleń: 5710
 60. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych
  Wyświetleń: 5707
 61. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5680
 62. Budżet Gminy Pakosławice na 2011 rok
  Wyświetleń: 5640
 63. Uchwały Rady Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 5619
 64. Budżet Gminy Pakosławice na 2009 rok
  Wyświetleń: 5597
 65. Wybory
  Wyświetleń: 5596
 66. Podatki - 2017 rok
  Wyświetleń: 5569
 67. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5542
 68. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5536
 69. Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prusinowicach - aktualizacja 25.09.2013 r.
  Wyświetleń: 5496
 70. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 5449
 71. Budżet Gminy Pakosławice na 2010 rok
  Wyświetleń: 5382
 72. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - 2018 rok
  Wyświetleń: 5270
 73. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów po zajęciach w ramach projektu „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 5244
 74. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice w sezonie zimowym 2012/13
  Wyświetleń: 5184
 75. Budżet Gminy Pakosławice na 2012 rok
  Wyświetleń: 5139
 76. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Prowadzenie warsztatów i poradnictwa zawodoznawczego
  Wyświetleń: 4861
 77. XXI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4832
 78. Budżet Gminy Pakosławice na 2013 rok
  Wyświetleń: 4815
 79. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie
  Wyświetleń: 4814
 80. II Przetarg nieograniczony - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 4798
 81. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4781
 82. Przetarg na sprzedaż kotła grzewczego
  Wyświetleń: 4758
 83. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STEYR 690
  Wyświetleń: 4749
 84. Ogłoszenie o sprzedaży złomu
  Wyświetleń: 4714
 85. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4693
 86. Uchwały Rady Gminy - 2015 rok
  Wyświetleń: 4690
 87. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 4623
 88. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań...
  Wyświetleń: 4582
 89. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH w miejscowości BIECHÓW (dz. 126/2 obręb Biechów) oraz ŚMIŁOWICE (dz. nr 98 obręb Goszowice)”
  Wyświetleń: 4576
 90. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 409.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 4576
 91. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2013 do 31.12.2013
  Wyświetleń: 4563
 92. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4562
 93. Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w sołectwach - aktualizacja 18.04.2017 r.
  Wyświetleń: 4557
 94. Zapytanie ofertowe pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu „Pokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę”
  Wyświetleń: 4528
 95. Sprawozdania budżetowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 4520
 96. Sprawozdania budżetowe - 2014 rok
  Wyświetleń: 4471
 97. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu pn. „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 4468
 98. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 4432
 99. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4422
 100. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę
  Wyświetleń: 4420
 101. Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4401
 102. Przetarg nieograniczony - Dostawa materiału opałowego - pelletu
  Wyświetleń: 4316
 103. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018
  Wyświetleń: 4279
 104. Zapytanie ofertowe na zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 4272
 105. Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 4260
 106. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. wymiaru, księgowości i egzekucji należności z tutułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4234
 107. Zapytanie ofertowe ZS.POKL.271.4.2014.MK na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sportowych - w ramach projektu - „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 4221
 108. II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 4217
 109. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych przy Wiacie rekreacyjnej w Nowakach
  Wyświetleń: 4195
 110. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4188
 111. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych oraz terapii w ramach projektu „Lepsza edukacja - lepsza przyszłość”
  Wyświetleń: 4159
 112. Przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni
  Wyświetleń: 4140
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu pn. Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni
  Wyświetleń: 4126
 114. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4066
 115. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 4062
 116. Obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 4055
 117. Zapytanie ofertowe - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości do 715100,00 zł
  Wyświetleń: 4050
 118. Oświadczenia majątkowe - 2015
  Wyświetleń: 4013
 119. Budżet gminy Pakosławice na 2015 rok
  Wyświetleń: 3996
 120. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - radca prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3995
 121. Konsultacje w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3977
 122. Rokowania w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego STEYR 790
  Wyświetleń: 3963
 123. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 3893
 124. Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym” - III przetarg
  Wyświetleń: 3892
 125. Przetarg nieograniczony na usługę: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 3858
 126. Przetarg nieograniczony: Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach
  Wyświetleń: 3791
 127. Przetarg nieograniczony - „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3781
 128. Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice - II przetarg
  Wyświetleń: 3725
 129. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3716
 130. XIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 3706
 131. III Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3691
 132. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice” - zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 3683
 133. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie - II
  Wyświetleń: 3640
 134. Zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek, plakatów oraz tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3638
 135. Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice-wersja aktualna
  Wyświetleń: 3631
 136. Przetarg nieograniczony: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 167.410,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 3582
 137. Sprawozdania opisowe - 2009 rok
  Wyświetleń: 3526
 138. Przetarg niograniczony na wykonanie zadania: "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę"
  Wyświetleń: 3518
 139. Sprawozdania opisowe
  Wyświetleń: 3507
 140. Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice), Gmina Pakosławice
  Wyświetleń: 3501
 141. Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 3475
 142. Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 3474
 143. XX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 16.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3469
 144. Wyjaśnienia do SIWZ dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Udzielenie kredytu długoterminoweo do kwoty 409.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 3413
 145. Podatki - 2018 rok
  Wyświetleń: 3410
 146. Przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice.
  Wyświetleń: 3405
 147. XIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 12.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3397
 148. Przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska w Prusinowicach
  Wyświetleń: 3391
 149. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3343
 150. Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum im. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 3340
 151. Zapytanie ofertowe - usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
  Wyświetleń: 3325
 152. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 3294
 153. Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3280
 154. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 3277
 155. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU NABORU NA STANOWISKO- RADCA PRAWNY w wymiarze ½ etatu
  Wyświetleń: 3273
 156. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH: w miejscowości BIECHÓW i ŚMIŁOWICE"
  Wyświetleń: 3245
 157. Wybory ławników - kadencja 2016-2019
  Wyświetleń: 3229
 158. Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw
  Wyświetleń: 3211
 159. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów z Gimnazjum w Pakosławicach
  Wyświetleń: 3183
 160. XXIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 10.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3182
 161. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezabudowanych wsi Pakosławice.
  Wyświetleń: 3170
 162. Budżet gminy Pakosławice na 2016 rok
  Wyświetleń: 3153
 163. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice - I etap”
  Wyświetleń: 3140
 164. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice z miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice)
  Wyświetleń: 3115
 165. Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 roku
  Wyświetleń: 3095
 166. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa stacji paliw płynnych i gazowych..."
  Wyświetleń: 3081
 167. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach - aktualizacja 01.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3073
 168. Zapytanie ofertowe - dostawa pendrive
  Wyświetleń: 3031
 169. II Przetarg nieograniczony: Budowa toalet we Frączkowie
  Wyświetleń: 3008
 170. Przetarg nieograniczony: Budowa toalet we Frączkowie
  Wyświetleń: 2991
 171. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obowiązujące od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2966
 172. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2945
 173. Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczy II postępowania na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”. Numer sprawy: ZOSIP 2/PN/2012
  Wyświetleń: 2942
 174. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice - I etap"
  Wyświetleń: 2904
 175. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2889
 176. Sołectwa
  Wyświetleń: 2886
 177. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy sprawy ZOSiP 3/PN/2012 - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum i. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2873
 178. Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice w 2013 roku
  Wyświetleń: 2856
 179. Zawiadomienie o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice – I etap” znak postępowania RGiR.271.06.2012.ES.
  Wyświetleń: 2845
 180. Zawiadomienie o modyfikacji treści ogłoszenia dotyczy postępowania „Remont świetlicy wiejskiej w Słupicach Gmina Pakosławice – I etap” znak postępowania RGiR.271.06.2012.ES.
  Wyświetleń: 2837
 181. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 2798
 182. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 80.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Pakosławice”
  Wyświetleń: 2796
 183. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia
  Wyświetleń: 2758
 184. Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2753
 185. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2748
 186. Wykaz nieruchomości przenaczonych do dzierżawy na cele rolne oraz do najmu
  Wyświetleń: 2747
 187. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 2738
 188. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2730
 189. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę za okres od 22.05.2018 r. do 21.05.2021 r.
  Wyświetleń: 2710
 190. Konsultacje społeczne projektu uchwały - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2700
 191. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa czytników e-booków wraz z e-bookami”
  Wyświetleń: 2698
 192. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2612
 193. Ogłoszenie Wójta Gminy Pakosławice o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2600
 194. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2013
  Wyświetleń: 2572
 195. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2564
 196. II Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odwozy uczniów z Gimnazjum w Pakosławicach
  Wyświetleń: 2551
 197. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 2549
 198. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2524
 199. XXVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2512
 200. Przetarg nieograniczony na usługę: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Gminy Pakosławice"
  Wyświetleń: 2500
 201. Sprawodzania opisowe - 2015
  Wyświetleń: 2498
 202. XXVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2474
 203. Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym” - aktualizacja 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2455
 204. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2014 do 31.12.2014
  Wyświetleń: 2452
 205. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 2413
 206. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Opiekun w czasie odwozu uczniów z zajęć pozalekcyjnych
  Wyświetleń: 2394
 207. XXIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2389
 208. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 258 865,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”
  Wyświetleń: 2386
 209. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Programu Współpracy Gminy Pakosławice z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r."
  Wyświetleń: 2384
 210. Zapytanie ofertowe - „Dostawa pendrive oraz dysku zewnętrznego”
  Wyświetleń: 2374
 211. Ewidencja działalnośći gospodarczej
  Wyświetleń: 2360
 212. Zapytanie ofertowe - Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie
  Wyświetleń: 2343
 213. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zakup oleju napędowego
  Wyświetleń: 2342
 214. Informacja publiczna ZGKiM
  Wyświetleń: 2339
 215. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2334
 216. Sprawozdania opisowe - 2016
  Wyświetleń: 2329
 217. XXII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2294
 218. Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie nadania statutów sołectwom
  Wyświetleń: 2284
 219. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 2269
 220. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Pakosławice w 2014 roku
  Wyświetleń: 2257
 221. XXX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2254
 222. Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2013r.
  Wyświetleń: 2250
 223. Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2249
 224. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 2247
 225. Decyzja o umorzeniu postępowania "Remont zbiornika Nowaki"
  Wyświetleń: 2238
 226. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - „Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią w miejscowości Śmiłowice”
  Wyświetleń: 2235
 227. Zapytanie ofertowe - Rozbiórka budynku SUW położonego w Korzękwicach
  Wyświetleń: 2232
 228. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2231
 229. Budżet Gminy Pakosławice na 2017 rok
  Wyświetleń: 2230
 230. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 2219
 231. Zapytanie ofertowe - usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
  Wyświetleń: 2214
 232. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 2211
 233. Informacja roczna o wykonaniu budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 2197
 234. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2193
 235. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
  Wyświetleń: 2183
 236. Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa na potrzeby bieżącej konserwacji dróg stanowiących własność Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2173
 237. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2015
  Wyświetleń: 2169
 238. Drugie zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa pendrive oraz dysku zewnętrznego”
  Wyświetleń: 2163
 239. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Sekretarz Gminy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2161
 240. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Remont zbiornika Nowaki"
  Wyświetleń: 2156
 241. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prusinowicach
  Wyświetleń: 2126
 242. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2120
 243. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2120
 244. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2108
 245. Zapytanie ofertowe - Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 2106
 246. XVII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 08.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2084
 247. Zapytanie ofertowe - Sporządzenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 2064
 248. XXVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2060
 249. Drugie zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa czytników e-booków wraz z e-bookami”
  Wyświetleń: 2050
 250. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2042
 251. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2039
 252. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2015 do 31.12.2015
  Wyświetleń: 2039
 253. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2026
 254. Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 2022
 255. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1989
 256. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - w ramach projektu - Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni”
  Wyświetleń: 1979
 257. Odpowiedź na pismo z dnia 18.05.2015 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Rzymianach
  Wyświetleń: 1975
 258. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 1966
 259. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 1961
 260. Sprawozdania budżetowe - 2011 rok
  Wyświetleń: 1955
 261. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2014
  Wyświetleń: 1916
 262. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1914
 263. Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice w 2014 roku
  Wyświetleń: 1911
 264. Sprawozdania opisowe - 2012 rok
  Wyświetleń: 1909
 265. XVIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 11.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1895
 266. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 1888
 267. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pakosławice - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1871
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1864
 269. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne związane z realizacją w okresie IV.2017 – II.2019, Projektu „Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice”
  Wyświetleń: 1844
 270. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1816
 271. Sprawozdania budżetowe - 2010 rok
  Wyświetleń: 1807
 272. Zapytanie ofertowe - Udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1807
 273. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenów niezabudowanych wsi Pakosławice
  Wyświetleń: 1800
 274. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice - VI nabór
  Wyświetleń: 1800
 275. XVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1792
 276. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017
  Wyświetleń: 1749
 277. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 1748
 278. Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1746
 279. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 1742
 280. Zapytanie ofertowe - Odtworzenie rowu Młynówka - etap II oraz konserwacja rowu R-H w miejscowości Prusinowice
  Wyświetleń: 1726
 281. Przetarg nieograniczony - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. ks. Holzmanna w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1708
 282. Zapytanie ofertowe - zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofinkcyjnych
  Wyświetleń: 1701
 283. XV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 20.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1698
 284. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 1697
 285. Pytania i wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1689
 286. Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2014.
  Wyświetleń: 1686
 287. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1681
 288. Oświadczenia majątkowe - 2016
  Wyświetleń: 1680
 289. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2015 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 1677
 290. Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie zmiany statutów sołectw
  Wyświetleń: 1645
 291. Remont świetlicy wiejskiej w Biechowie - II
  Wyświetleń: 1642
 292. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1625
 293. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko -Sekretarz Gminy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1623
 294. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016
  Wyświetleń: 1618
 295. II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1615
 296. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2016
  Wyświetleń: 1605
 297. XXV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 21.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1590
 298. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2016
  Wyświetleń: 1567
 299. Zawiadmienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1565
 300. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1544
 301. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 1529
 302. Ogłoszenie o II przetargu
  Wyświetleń: 1498
 303. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1455
 304. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 1447
 305. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goszowicach
  Wyświetleń: 1442
 306. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki drogowej, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 1433
 307. Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 1422
 308. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 1411
 309. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Nysie
  Wyświetleń: 1396
 310. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 1394
 311. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1393
 312. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1389
 313. Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa na potrzeby remontu dróg stanowiących własność Gminy Pakosławice - unieważnione
  Wyświetleń: 1376
 314. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ”
  Wyświetleń: 1374
 315. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 1368
 316. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne związane z realizacją w okresie IV.2017 – II.2019, Projektu „Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice” - unieważniony
  Wyświetleń: 1364
 317. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1333
 318. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 1324
 319. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2013 roku.
  Wyświetleń: 1306
 320. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 1275
 321. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1269
 322. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu Gminy Pakosławice na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 1255
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 1248
 324. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1219
 325. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1217
 326. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2014 roku
  Wyświetleń: 1217
 327. Zarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1201
 328. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1199
 329. Informacja z pierwszego etapu naboru na stanowisko urzędnicze – ds. zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, sportu i ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1195
 330. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Bykowicach i Prusinowicach
  Wyświetleń: 1188
 331. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż znaków drogowych
  Wyświetleń: 1186
 332. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1161
 333. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 1120
 334. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1110
 335. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2018
  Wyświetleń: 1099
 336. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1096
 337. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 1081
 338. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 27.11.2015 rok
  Wyświetleń: 1080
 339. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pakosławice na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 1062
 340. Zapytanie ofertowe - Modernizacja boiska w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 1052
 341. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1049
 342. Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 1048
 343. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 1048
 344. ZGKiM Pakosławice - I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 1037
 345. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1029
 346. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
  Wyświetleń: 1024
 347. Przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska w Prusinowicach - II przetarg
  Wyświetleń: 993
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 982
 349. Obieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 969
 350. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 965
 351. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 956
 352. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 940
 353. Zapytanie ofertowe - Konserwacja rowu R-C w miejscowości Reńska Wieś oraz konserwacja rowu R-H1 w miejscowości Smolice
  Wyświetleń: 921
 354. Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 917
 355. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - podinspektor ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 901
 356. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 901
 357. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 898
 358. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 891
 359. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 879
 360. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2015 roku
  Wyświetleń: 866
 361. Odpowiedź na pismo z dnia 18.05.2015 r. w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego w Rzymianach
  Wyświetleń: 861
 362. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 857
 363. Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu działki wraz z budową wiaty rekreacyjnej „Turystyczny przystanek na szlaku Jakubowym” - II przetarg
  Wyświetleń: 853
 364. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 852
 365. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 27.11.2015 rok
  Wyświetleń: 840
 366. Zapytanie ofertowe - Sporządzenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych i terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 837
 367. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego gm. Pakosławice dla terenów zabudowanych oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Pakosławice dla terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 824
 368. Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Prusinowice dotyczące zmiany nazwy ulicy
  Wyświetleń: 822
 369. Pretarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pakosławicach
  Wyświetleń: 821
 370. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Pakosławice dz.nr 304/5, 304/1, 410– I etap
  Wyświetleń: 817
 371. Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Frączków dz. nr 345
  Wyświetleń: 810
 372. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Prusinowicach
  Wyświetleń: 800
 373. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 776
 374. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2015 roku
  Wyświetleń: 739
 375. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 738
 376. Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2017
  Wyświetleń: 607
 377. Budżet Gminy Pakosławice na 2018 rok
  Wyświetleń: 590
 378. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu
  Wyświetleń: 590
 379. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 564
 380. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 551
 381. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2016 roku
  Wyświetleń: 547
 382. Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018
  Wyświetleń: 522
 383. XXIX Sesja Rady Gminy Pakosławice - 17.10.2017 r.
  Wyświetleń: 519
 384. ZGKiM Pakosławice - Ogłoszenie o Publicznym zaproszeniu do rokowań na sprzedaż samochodu osobowego VW Transporter T4 TD
  Wyświetleń: 507
 385. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące od 01.01.2018 r.
  Wyświetleń: 498
 386. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 472
 387. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 457
 388. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
  Wyświetleń: 455
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
  Wyświetleń: 453
 390. Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 448
 391. XXXI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 28.12.2017 r.
  Wyświetleń: 444
 392. Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Korzękwice
  Wyświetleń: 436
 393. Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 243/20 położonej w obrębie Pakosławice
  Wyświetleń: 427
 394. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 346
 395. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 344
 396. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
  Wyświetleń: 333
 397. Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach
  Wyświetleń: 327
 398. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 314
 399. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 268
 400. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 239
 401. Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 237
 402. Przetarg nieograniczony - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pakosławice
  Wyświetleń: 216
 403. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 201
 404. Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 184
 405. Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe...
  Wyświetleń: 176
 406. XXXIII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.03.2018 r.
  Wyświetleń: 172
 407. Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 162
 408. XXXII Sesja Rady Gminy Pakosławice - 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 121
 409. Konsultacje projektów uchwał dot, ustalenia dla terenu Gm. Pakosławice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia oraz zasad usytuowania na terenie Gm. Pakosławice, miejsc sprzedaży i podawania napojów alk.
  Wyświetleń: 110
Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2011
  przez: Administrator strony
 • opublikowano:
  25-11-2011 09:55
  przez: Administrator strony
 • podmiot udostępniający:
  Pakosławice Urząd Gminy
  odwiedzin: 7762
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×