Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2014


Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się po raz pierwszy na podstawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Wskazana ustawa w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia wyborcze. Zastąpiła dwa, obowiązujące dotychczas akty prawne, mianowicie: ustawę z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) oraz ustawę z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1191 z późn. zm.).

 

Gminna Komisja Wyborcza w Pakosławicach informuje pełnomocników komitetów wyborczych, że losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw … zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku  odbędzie się w dniu 21 października 2014 roku o godz. 16:00 w sali Nr 2 Urzędu Gminy Pakosławice.

                                                                           Przewodnicząca GKW
                                                                                Teresa Jędrasiak

 

Termin wyborów

Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się w niedzielę 16 listopada. Termin wyborów definiuje ustawa  jako ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Premier ogłosił wybory w drodze rozporządzenia.

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf

Wraz z dniem wydania rozporządzenia o wyborach rozpoczęła się oficjalna kampania wyborcza.

PDFUchwała GKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Pakosławice w dniu 30 listopada 2014 roku.pdf

Wyniki wyborów

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf 

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów....pdf

PDFWyniki wyborów II tura.pdf

http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/160708

DOCINFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY.doc

DOCINFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NA RADNYCH.doc

Przydatne informacje i dokumenty

 

PDFObwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady.pdf

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy.pdf 

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pakosławice.pdf 

PDFUchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf 

 

DOCXDOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW.docx 

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA.pdf 

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST.pdf 

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD POWIATÓW.pdf 

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW.pdf 

 

DOCXDyżury Gminnej Komisji Wyborczej.docx

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów samorządowych.

 

PDFObwieszczenie - informacja o numerach, granicach obwodów oraz siedzibach OKW.pdf 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Pakosławice w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFInformacja o okręgach wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Pakosławice na umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów....pdf

 

PDFInfo. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborczów.pdf 

DOCKWW Zał. 1.doc

DOCKWW Zał.2.doc

DOCKWW Zał.3.doc

DOCKWW Zał.4.doc

DOCKWW Zał.5.doc

DOCKWW Zał.6.doc

DOCKWW Zał.7.doc

DOCKWW Zał.8.doc

 

PDFInfo o twrzeniu komitetu wyb. stowarzyszeń lub organizacji.pdf

DOCKWO Zał.1.doc

DOCKWO Zał.2.doc

DOCKWO Zał.3.doc

DOCKWO Zał.4.doc

 

PDFKandydaci rada gminy lub miasta.pdf

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.1.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.2.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.3.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.4.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.5.doc

DOCKandydaci rada gminy lub miasta zał.6.doc

 

PDFKandydaci rada powiatu.pdf

DOCRada powiatu Zał.1.doc

DOCRada powiatu Zał.2.doc

DOCRada powiatu Zał.3.doc

DOCRada powiatu Zał.4.doc

DOCRada powiatu Zał.5.doc

 

PDFInfo. o złaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta.pdf

DOCWójt Zał.1.doc

DOCWójt Zał.2.doc

DOCWójt Zał.3.doc

DOCWójt Zał.4.doc

 

PDFKandydaci do sejmików województw.pdf

DOCSejmik Zał.1.doc

DOCSejmik Zał.2.doc

DOCSejmik Zał.3.doc

DOCSejmik Zał.4.doc

DOCSejmik Zał.5.doc

 

PDFUchwała PKW dot. zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych.pdf

PDFZał. 1 zgłoszenie kandydata.pdf

PDFZał.2 zgłoszenie kandydata.pdf

 

PDFRozporządzenie MF z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.pdf

PDFWyjaśnienia PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące finansowania kampanii wyborczej.pdf

PDFWyjaśnienia PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie strony internetowej komitetu wyborczego oraz zamieszczanego na niej rejestru wpłat.pdf

PDFRozporządzenie MF z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat.pdf

PDFRozporządzenie MF z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego.pdf

 

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Opolu

DOCKomunika KW w Opolu II - zgłaszanie kandydatów do TKW.doc

DOCKomunikat KW w Opolu II - zawiadomienia o utworzeniu KW.doc

DOCXKomunikat KW w Opolu II - zawiadomienia; liczba mieszkańców po gminach.docx