Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian treści

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice z dn. 31.07.2020 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 Nysa - Pakosławice"
  Data modyfikacji: 31-07-2020 10:50
 2. Sprzedaż nieruchomości
  Data modyfikacji: 24-07-2020 11:50
 3. Sprawozdania budżetowe - 2020
  Data modyfikacji: 24-07-2020 10:00
 4. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 24-07-2020 09:04
 5. XIV Sesja Rady Gminy Pakosławice - 26.06.2020 r.
  Data modyfikacji: 24-07-2020 09:01
 6. Uchwała nr XIV/132/20 Rady Gminy Pakosławicez dnia 26-06-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Data utworzenia: 24-07-2020 08:58
 7. Uchwała Nr XIV/133/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok
  Data utworzenia: 24-07-2020 08:50
 8. Uchwała Nr XIV/131/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Nowaki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakach”
  Data utworzenia: 24-07-2020 08:48
 9. Uchwała Nr XIV/130/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Prusinowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego- zestaw hydrauliczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach”
  Data utworzenia: 24-07-2020 08:47
 10. Uchwała Nr XIV/129/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2019 rok
  Data utworzenia: 24-07-2020 08:47