Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian treści

 1. Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"
  Data modyfikacji: 28-09-2021 12:59
 2. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Data modyfikacji: 27-09-2021 08:59
 3. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice
  Data modyfikacji: 08-09-2021 07:18
 4. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 02-09-2021 11:24
 5. 01.09.21 r. -Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Data modyfikacji: 02-09-2021 11:20
 6. Uchwała Nr XXVI/207/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17-08-2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Data modyfikacji: 02-09-2021 11:17
 7. Uchwała Nr XXVI/208/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17-08-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok
  Data modyfikacji: 02-09-2021 11:16
 8. XXVI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 17.08.2021 r.
  Data modyfikacji: 02-09-2021 10:36
 9. Uchwała Nr XXV/201/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-07-2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  Data modyfikacji: 02-09-2021 10:31
 10. Uchwała Nr XXV/202/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-07-2021 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice
  Data utworzenia: 02-09-2021 10:28