Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023“

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego  programu współpracy Gminy Pakosławice  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023“
 

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Pakosławice do udziału w konsultacjach projektu  „Rocznego Programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 ”, zgodnie z uchwałą nr III/14/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy Pakosławice z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

 

Proszę o wnoszenie pisemnych opinii za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”, który wraz z projektem Programu na rok 2023 znajduje się w poniższych załącznikach.

Opinie i uwagi proszę kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1,                

48-314 Pakosławice w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres . Czekam na Państwa opinie i uwagi od dnia 07.09.2022 r. do dnia 16.09.2022 r.

                             

                                                                                                    Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                          Adam Raczyński

PDFUchwała XXXV.....22 2022-09-02 Program współpracy z org. pozarządowymi na 2023 r..pdf (420,89KB)
ODTzał. do konsultacji.odt (13,92KB)

 

PDFProtokół z konsultacji.pdf (243,93KB)