Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przperowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Subregion Południowy z siedzibą w Nysie wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Subregionu zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030.
Określone w strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Południowego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.


Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 5 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

 

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Subregionu Południowego, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Subregionu Południowego.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 10.10.2022 r. w następujący sposób:

1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIGDP) dostępnego pod adresem:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_poludniowy_konsultacje

b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: subregionpoludniowy@gmail.com

c) poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP, na adres skrytki e-PUAP: /subregionpoludniowy/domyslna

2. papierowo:

a) poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa,

3. Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 26.09.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

 

PDFOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji.pdf (395,79KB)

PDFUchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (613,84KB)

PDFProjekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030.pdf (3,93MB)

PDFformularz_konsultacji.pdf (168,83KB)