Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji:

Zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 lipca 2022 r. o godzinie 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 197 500,00 zł brutto
 

W załączeniu:

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a07c965-a8f9-4ee6-81ae-b25801cc5fef

PDF1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf (116,01KB)
PDF2. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf (1,14MB)
PDF3. Wzór umowy.pdf (768,43KB)
DOCX4. Formularz oferty z załącznikami - edytowalny.docx (116,04KB)

PDF5. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf (93,57KB)