Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/257/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawygruntu stanowiącego własność Gminy Pakosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) RADA GMINY PAKOSŁAWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakosławice, położonej w obrębie Słupice, stanowiącej działkę nr 175/10, KW nr OP1N/00038940/0 o powierzchni 1,4100 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXII/257/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawygruntu stanowiącego własność Gminy Pakosławice.pdf (250,77KB)

DOCXUzasadnienie XXXII/257/22.docx (5,95KB)