Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pakosławice

Przetarg nieograniczony pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pakosławice"

Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  1.665.000,00 zł brutto

W załączeniu:

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

PDF1. Ogłoszene o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Unii Europejskiej.pdf (115,03KB)
PDF2. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf (204,41KB)
PDF3. Opis przedmiotu zamówienia.pdf (104,52KB)
PDF4. Wzór umowy.pdf (137,56KB)
DOCX5. Formularz oferty z załącznikami (zał nr 3, 5-9 do SWZ) - edytowalny.docx (38,35KB)
ZIP6. JEDZ (zał.nr 4 do SWZ).zip (86,19KB)

PDFWyjaśnienia do treści SWZ.pdf (348,33KB)

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (239,84KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (337,18KB)