Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/223/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29-12-2021 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) RADA GMINY PAKOSŁAWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Pakosławice na 2022 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

PDF   Uchwała Nr XXIX/223/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29-12-2021 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Pakosławice na 2022 rok.pdf (231,45KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/223/21.docx (6,77KB)