Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/224/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29-12-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pakosławice na 2022 rok

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje :
 

§ 1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Pakosławice na 2022 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Pakosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

PDF   Uchwała Nr XXIX/224/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29-12-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pakosławice na 2022 rok.pdf (461,78KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/224/21.docx (6,65KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXIX/224/21.docx (6,67KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXIX/224/21.docx (6,70KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXIX/224/21.docx (6,80KB)