Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2022

Zarządzenie nr 312/22
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 18.01.2022 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2022.

 
Na podstawie § 10 i 11 uchwały nr XIV/74/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem  Nr 311/22 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 12 stycznia 2022 roku dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2022. Konkurs wygrała oferta złożona przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pakosławicach.


§ 2

  1. Na realizację zadania została przyznana dotacja w wysokości 44.000,00 zł.
  2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                       Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                         /-/ Adam Raczyński