Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

01.09.21 r. -Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 274/21

Wójta Gminy Pakosławice z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz uchwały Nr XXI/167/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 391 w obrębie Reńska Wieś, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość gruntową z zasobu Gminy Pakosławice, wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFwykaz.pdf