Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/167/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 391 w obrębie Reńska Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) RADA GMINY PAKOSŁAWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 391 o powierzchni 0,1600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00038937/6, położoną w obrębie Reńska Wieś.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXI/167/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 391 w obrębie Reńska Wieś.pdf

DOCXUzasadnienie XXI/167/21.docx