Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Pakosławice na 2021 rok.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2021 rok.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty pożczki przez Gminę Pakosławice do wysokości 484.900 zł.pdf

PDFOpinia o możliwośći spłaty kredytu przez Gminę Pakosławice do wysokości 715.100 zł.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2016 r.pdf

PDFOpinia o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.pdf

PDFOpinia o możliwośći sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Pakosławice na 2017 r..pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia w sprawie opinii o możliwości i sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2017 r..pdf

PDFOpinia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2017-2026.pdf

PDFOpinia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2017 r..pdf

PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.pdf

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2016 r..pdf

PDFOpinia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2016-2025.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu Wójta Gminy Pakosławice z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.pdf

PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf 

PDFOpinia RIO o projekcie uchwały WPF 2015 do 2024.pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty kredytu i pożyczki przez Gminę Pakosławice.pdf

PDFOpinia o informacji Wójta Gminy Pakosławice o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014.pdf

PDFOpinia o wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia z dnia 3 marca 2014 r. o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Pakosławice na 2014 r..pdf

PDFOpinia z dnia 3 marca 2014 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2014 rok.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2014 rok.pdf

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 40.000 złotych.pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 127.410 złotych.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice z wykonania budżetu za 2012 rok.pdf

PDFOpinia o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2013-2023.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf

PDFOpinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf

PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakosławice za I półrocze 2012 r..pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 80.000 złotych.pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 409.000 złotych.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2017 Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakosławice na lata 2012 - 2017.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf

PDFOpinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2011 rok.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu Wójta Gminy Pakosławice z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.pdf