Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pakosławice Biuletyn Informacji Publicznej

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDFOpinia o możliwości spłaty pożczki przez Gminę Pakosławice do wysokości 484.900 zł.pdf

PDFOpinia o możliwośći spłaty kredytu przez Gminę Pakosławice do wysokości 715.100 zł.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2016 r.pdf

PDFOpinia o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.pdf

PDFOpinia o możliwośći sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Pakosławice na 2017 r..pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia w sprawie opinii o możliwości i sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2017 r..pdf

PDFOpinia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2017-2026.pdf

PDFOpinia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2017 r..pdf

PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.pdf

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2016 rok.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2016 r..pdf

PDFOpinia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2016-2025.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu Wójta Gminy Pakosławice z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.pdf

PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf 

PDFOpinia RIO o projekcie uchwały WPF 2015 do 2024.pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty kredytu i pożyczki przez Gminę Pakosławice.pdf

PDFOpinia o informacji Wójta Gminy Pakosławice o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014.pdf

PDFOpinia o wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia z dnia 3 marca 2014 r. o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Pakosławice na 2014 r..pdf

PDFOpinia z dnia 3 marca 2014 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2014 rok.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2014 rok.pdf

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 40.000 złotych.pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 127.410 złotych.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice z wykonania budżetu za 2012 rok.pdf

PDFOpinia o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakosławice na lata 2013-2023.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf

PDFOpinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf

PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakosławice za I półrocze 2012 r..pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 80.000 złotych.pdf

PDFOpinia o możliwości spłaty przez Gminę Pakosławice długoterminowego kredytu w wysokości 409.000 złotych.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2017 Gminy Pakosławice.pdf

PDFOpinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakosławice na lata 2012 - 2017.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf

PDFOpinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2011 rok.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu Wójta Gminy Pakosławice z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  17-07-2012
  przez: Tomasz Kruk
 • opublikowano:
  17-07-2012 21:46
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  28-11-2017 08:56
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 9447
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl