Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021“

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego  programu współpracy Gminy Pakosławice  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021“
 

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Pakosławice do udziału w konsultacjach projektu  „Rocznego Programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ”, zgodnie z uchwałą nr III/14/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy Pakosławice z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

Proszę o wnoszenie pisemnych opinii za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”, który wraz z projektem Programu na rok 2021 znajduje się w poniższych załącznikach.

Opinie i uwagi proszę kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres . Czekam na Państwa opinie i uwagi od dnia 03.09.2020 r. do dnia 11.09.2020 r.

 

                                                                                                    Wójt Gminy Pakosławice

 

                                                                                                          Adam Raczyński

DOCFormularz - Propozycje do Programu współpracy na 2021 r..doc
DOCProjekt Programu Współpracy.doc
 

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf

Uchwała Nr XVII/143/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 01-10-2020 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021