Przejdź do treści strony WCAG

Wybory Prezydenta RP


poland-1783694-660x330.png

 

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczejwybory.gov.pl

Bieżące wyjaśnienia i wytyczne dotyczące zarządzonych wyborów na stronie PKW

PDFPostanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

PDFZarządzenie - miejsca na plakaty wyborcze.pdf

PDFOBWIESZCZENIE o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP.pdf

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu II.pdf

 

PDFPostanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania OKW.pdf

W przypadku, gdy do komisji obwodowej zgłosiło się mniej osób niż 5 (ustawowy skład minimalny), komisja nie została powołana.

 

Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu, w tym dla wyborców niepełnosprawnych - uprawnienia, terminy, wzory druków:

Wzory druków:

Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych:
pok. nr 2 na parterze budynku Urzędu Gminy Pakosławice, tel. 77 435 76 14, rada@pakoslawice.pl

 

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków komisji

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Adres poczty elektronicznej:

tel.  794513417