Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pakosławice Biuletyn Informacji Publicznej

Ogloszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 19 września 2019 r. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  Pakosławicach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. ,,Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży" w ramach zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Oferta została złożona w trybie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.688).

Koszt całkowity realizacji zadania – 3.500,00 zł

Kwota wnioskowanej dotacji – 3.000,00 zł

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 30 września 2019 r. do godz.15.00, w następujący sposób:

 • osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pakosławicach
 • drogą elektroniczną na adres lub
 • listownie na adres – Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1 , 48-314 Pakosławice (decyduje data wpływu do urzędu).

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Pakosławice oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Pakosławicach.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji ww. zadania publicznego z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Pakosławicach.

Oferta Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Pakosławicach stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                           /-/ Adam Raczyński

PDFOferta realiacji zadania - GZLZS w Pakosławicach.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2019
  przez: Joanna Abram
 • opublikowano:
  20-09-2019 20:12
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  20-09-2019 20:12
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 442
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl