Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pakosławice Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Pakosławice do udziału w konsultacjach projektu  „Rocznego Programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ”, zgodnie z uchwałą nr III/14/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy Pakosławice z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

Proszę o wnoszenie pisemnych opinii za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, który wraz z projektem Programu na rok 2020 znajduje się w poniższych załącznikach.

Opinie i uwagi proszę kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres . Czekam na Państwa opinie i uwagi od dnia 16.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

 

                                                                                                    Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                          Adam Raczyński

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz -Propozycje do Programu współpracy.docx

DOCXProjekt Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku.docx

PDFUchwała nr VIII/87/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  16-09-2019
  przez: Joanna Abram
 • opublikowano:
  16-09-2019 21:59
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  07-11-2019 08:55
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 475
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl