Przejdź do treści strony WCAG

VI Sesja Rady Gminy Pakosławice - 14.06.2019 r.

Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Gminy Pakosławice w dniu 14 czerwca 2019 r.:

PDFUchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.pdf

PDFUchwała nr VI/61/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżętu Gminy Pakosławice za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2018 ro.pdf

PDFUchwała nr VI/62/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 131 w obrębie Rzymiany.pdf

PDFUchwała nr VI/63/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 70 w obrębie Biechów.pdf

PDFUchwała nr VI/64/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Pakosławice prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Pakosławice.pdf

PDFUchwała nr VI/65/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Na dobry początek - dobra edukacjia przedszkolna.pdf

PDFUchwała nr VI/66/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Polsko-Czeska Akademia Gotowania.pdf

PDFUchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr VI/68/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2019 rok.pdf

PDFUchwała nr VI/69/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.pdf

PDFUchwała nr VI/70/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie okreśłenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf