Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pakosławice Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowa kwota dotacji

Aktualizacja Nr 2

 Kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola – rok 2019

Rodzaj

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola niepublicznego – 75%

633,12

Statystyczna liczba dzieci

 

Liczba uczniów

Przedszkola

108,33

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,525

 

Aktualizacja Nr 1

 Kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola – rok 2019

Rodzaj

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola niepublicznego – 75%

650,21

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2018 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

 

Liczba uczniów

Szkoły podstawowe

184

Przedszkola

105

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,525

 

 Kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola – rok 2019

Rodzaj

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola niepublicznego – 75%

652,68

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2018 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

 

Liczba uczniów

Szkoły podstawowe

184

Przedszkola

105

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,242

 

2018 ROK

Kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola – rok 2018

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola niepublicznego – 75%

7.685,40

640,45

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2017 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

 

Liczba uczniów

Szkoły podstawowe

168

Przedszkola

107

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,200

 

2017 ROK

Kwoty dotacji dla publicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny – obowiązujące od dnia 01.01.2017 r.

Rodzaj

 

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia publicznej szkoły podstawowej

12.980,70

1.081,73

Kwota na 1 ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (P4)

18.224,47

1.518,71

Kwota na 1 ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z autyzmem (P7)

67.097,42

5.591,45

 

 Kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola – obowiązujące od dnia 01.01.2017 r.

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola niepublicznego – 75%

5.800,34

483,36

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

5.066,23

422,19

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2016 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

 

Suma wszystkich

bez niepełnosprawności

z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

152

149

3

Przedszkola

113

112

1

 

 

Kwoty dotacji dla publicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny – rok 2017 – aktualizacja nr 1

 

 

Rodzaj

 

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia publicznej szkoły podstawowej

12.802,98

1.066,92

 

 Kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola – rok 2017 – aktualizacja nr 1

 

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola niepublicznego – 75%

5.925,47

493,79

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2016 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

 

 

Suma wszystkich

bez niepełnosprawności

z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

152

149

3

Przedszkola

113

112

1

 

Kwoty dotacji dla publicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny – rok 2017 – aktualizacja nr 2

 

Rodzaj

 

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł (zaokrąglona)

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia publicznej szkoły podstawowej

12.312,44

1.026,04

Kwota na 1 ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (P4)

18.325,02

1.527,09

Kwota na 1 ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z autyzmem (P7) kl. I – III

67.310,06

5.609,18

Kwota na 1 ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z autyzmem (P7) kl. IV - VII

66.920,10

5.576,68

 

 Kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola – rok 2017 – aktualizacja nr 2

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

(zaokrąglona)

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola niepublicznego – 75%

6.135,80

511,32

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

5.039,49

419,96

 

Statystyczna liczba uczniów zgodnie ze sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2016 r.
i sprawozdaniem SIO na dzień 30.09.2017 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

 

 

Suma wszystkich

bez niepełnosprawności

z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

157,33

154,66

2,67

Przedszkola

111,00

110,33

0,67

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2017
  przez: Andrzej Rosa
 • opublikowano:
  30-01-2017 08:48
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  20-12-2019 08:19
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 4388
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl