Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pakosławice Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje Rady Gminy

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji - Bolesław LEPAK

Z-ca Przewodniczącego - Małgorzata STEFAŃSKA

Członek Komisji - Marcin LUBCZYŃSKI

Zadania do realizacji:

 • zadania komisji określa rozdział VI Statutu Gminy Pakosławice

 

Skład Komisji Planowania Budżetu i Finansów:

Przewodniczący Komisji - Piotr KSIĄDZYNA

Członek Komisji - Bolesław LEPAK

Członek Komisji - Piotr JAREK

Członek Komisji - Krzysztof GROCHOWIECKI

Członek Komisji - Witold PODOLUK

Zadania do realizacji:

 • tworzenie krótko i długoterminowych planów rozwojowych,
 • opracowywanie i ocena podstaw założeń budżetowych,
 • monitorowanie i pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
 • analiza proponowanych zmian w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego,
 • inne doraźne zadania zlecone.

 

Skład Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Przewodniczący Komisji - Marcin LUBCZYŃSKI

Członek Komisji - Małgorzata STEFAŃSKA

Członek Komisji - Ewa ROGALSKA

Członek Komisji - Jerzy TOKARSKI

Członek Komisji - Grzegorz MAZURKIEWICZ

Zadania do realizacji:

 • tworzenie planów działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej,
 • okresowa analiza i ocena całokształtu działalności placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych,
 • analiza wykorzystywania dotacji przekazywanych stowarzyszeniom,
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie promocji gminy,
 • przygotowanie projektów dotyczących polityki społecznej i zdrowia na terenie gminy,
 • współpraca z Policją,
 • inne doraźne zadania zlecone.

 

Skład Komisji Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący Komisji - Jerzy TOKARSKI

Członek Komisji - Dawid TWARDOWSKI

Członek Komisji - Wojciech WAWRZKOWICZ

Zadania do realizacji:

 • opiniowanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • opiniowanie zasadności dofinansowywania zadań z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • tworzenie gminnych planów działalności proekologicznej,
 • współdziałanie z odpowiednią merytorycznie komisją powiatową,
 • nadzór nad funkcjonowaniem jednostek OSP, współpraca z Policją,
 • inne doraźne zadania zlecone.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji - Witold PODOLUK

Z-ca Przew. Komisji - Anna BRODA

Członek Komisji - Joanna PAJESTKA

Członek Komisji - Krzysztof GROCHOWIECKI

Członek Komisji - Janusz ORMANIEC

Zadania do realizacji:

 • zadania komisji określa rozdział VI Statutu Gminy Pakosławice

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2012
  przez: Agnieszka Maj
 • opublikowano:
  22-02-2012 09:49
  przez: Agnieszka Maj
 • zmodyfikowano:
  21-11-2018 14:28
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 8151
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl