Urząd Gminy Pakosławice

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje Rady Gminy

Skład Komisji ds. Planowania Budżetu i Finansów:

Przewodniczący Komisji - Krzysztof GROCHOWIECKI

Czlonek Komisji - Ryszard FRONCZAK

Członek Komisji - Daniel SZUMIŁO

Członek Komisji - Edward CHRUŚCIEL

Członek Komisji - Maciej SAWICKI

Zadania do realizacji:

 • tworzenie krótko i długoterminowych planów rozwojowych,
 • opracowywanie i ocena podstaw założeń budżetowych,
 • monitorowanie i pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
 • analiza proponowanych zmian w budżecie gminy w trakcie roku budżetowego,
 • inne doraźne zadania zlecone.

 

Skład Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Przewodniczący Komisji - Marcin LUBCZYŃSKI

Członek Komisji - Barbara DOMEK

Członek Komisji - Łukasz MAJCHEROWICZ

Członek Komisji - Józef  WOŹNIAK

Członek Komisji - Mirosław BORKOWSKI

Zadania do realizacji:

 • tworzenie planów działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej,
 • okresowa analiza i ocena całokształtu działalności placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych,
 • analiza wykorzystywania dotacji przekazywanych stowarzyszeniom,
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie promocji gminy,
 • przygotowanie projektów dotyczących polityki społecznej i zdrowia na terenie gminy,
 • współpraca z Policją,
 • inne doraźne zadania zlecone.

 

Skład Komisji ds. Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący Komisji - Stanisław RYCHLIK

Członek Komisji - Barbara DOMEK

Członek Komisji - Adrian BIELICA

Członek Komisji - Piotr KSIĄDZYNA

Członek Komisji - Łukasz PLEŚNIAK

Zadania do realizacji:

 • opiniowanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 • opiniowanie zasadności dofinansowywania zadań z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • tworzenie gminnych planów działalności proekologicznej,
 • współdziałanie z odpowiednią merytorycznie komisją powiatową,
 • nadzór nad funkcjonowaniem jednostek OSP, współpraca z Policją,
 • inne doraźne zadania zlecone.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji - Daniel Szumiło

Z-ca Przew. Komisji - Stanisław RYCHLIK

Członek Komisji - Ryszard FRONCZAK

Członek Komisji - Bożena SKAKUJ

Członek Komisji - Krzysztof GROCHOWIECKI

Zadania do realizacji:

 • zadania komisji określa rodział VI Statutu Gminy Pakosławice

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2012
  przez: Agnieszka Maj
 • opublikowano:
  22-02-2012 09:49
  przez: Agnieszka Maj
 • zmodyfikowano:
  07-01-2016 13:55
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 5655
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×